Điều khoản sử dụng

Cam kết giữa Vnrebates và khách hàng:
Vnrebates là website cung cấp dịch vụ Forex rebates cho khách hàng Việt Nam. Để tham gia trên website bạn phải chấp thuận tất cả các điều khoản, điều kiện và thông báo từ chúng tôi.
Chương trình khuyến mãi
Các chương trình khuyến mãi được cung cấp bởi một bên thứ ba thông qua Vnrebates thì thuộc về trách nhiệm của bên thứ ba. Vnrebates sẽ không chịu trách nhiệm cho bên thứ ba trong trường hợp bên thứ ba không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chương trình khuyến mại đó. Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về sự chính xác trong việc lược dịch nội dung của các chương trình khuyến mãi này, việc lược dịch chỉ nhằm giúp đỡ các khách hàng hiểu thêm về chương trình khuyến mãi của bên thứ ba.
Rủi ro đầu tư cao
Kinh doanh ngoại hối ký quỹ mang một mức độ rủi ro cao, và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Mức độ cao của đòn bẩy có thể làm hại bạn cũng như khi nó mang lại lợi nhuận cho bạn vậy. Trước khi quyết định tham gia giao dịch ngoại hối, bạn nên cẩn thận xem xét mục tiêu đầu tư, kinh nghiệm, và “khẩu vị” rủi ro của mình. Bạn có thể bị mất một phần hoặc tất cả số tiền đầu tư ban đầu và do đó bạn không nên đầu tư số tiền mà bạn không sẵn sàng để mất. Bạn cần phải nhận thức của tất cả các rủi ro liên quan đến kinh doanh ngoại hối, và tìm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào.
Thông tin thị trường
Bất kỳ ý kiến, tín hiệu, tin tức, nghiên cứu, phân tích, giá cả, hoặc các thông tin khác trên trang web này được cung cấp như bình luận thị trường nói chung, và không phải là tư vấn đầu tư. Các chủ sở hữu, nhà điều hành của Vnrebates sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại, bất kỳ tổn thất về lợi nhuận có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hay dựa trên thông tin đó.
Rủi ro giao dịch qua Internet
Có những rủi ro liên quan đến việc sử dụng bất kỳ dịch vụ kinh doanh nào dựa trên Internet bao gồm: lỗi phần cứng, phần mềm, và đường truyền Internet. Bởi vì Vnrebates không kiểm soát độ mạnh yếu của tín hiệu, hoặc định tuyến thông qua Internet, cấu hình của thiết bị hoặc độ tin cậy của kết nối đó, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm cho những lỗi thông tin liên lạc, sự chậm trễ khi giao dịch qua Internet.
Độ chính xác của thông tin
Các nội dung trên trang web này có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo, và được cung cấp cho mục đích duy nhất là hỗ trợ các nhà đầu tư để đưa ra quyết định độc lập. Vnrebates sẽ cố gắng thực hiện các biện pháp hợp lý để đảm bảo tính chính xác của các thông tin trên trang web, tuy nhiên, không đảm bảo tính chính xác của nó, và sẽ không chấp nhận trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ nội dung, hoặc bạn không thể truy cập vào trang web, hay bất kỳ sự chậm trễ hay thất bại trong việc truyền tải hoặc nhận bất kỳ chỉ dẫn hoặc thông báo được gửi qua trang web này.
Liên kết đến bên thứ ba
Trang Web Vnrebates có thể chứa đựng những liên kết tới những website khác ("Các Trang Liên Kết"). Những Trang Liên Kết này không thuộc thẩm quyền của Vnrebates và Vnrebates không chịu trách nhiệm về nội dung của bất cứ Trang Liên Kết nào, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ liên kết nào bên trong mỗi Trang Liên Kết, hay bất cứ thay đổi hoặc cập nhật nào của mỗi Trang Liên Kết. Vnrebates không chịu trách nhiệm về bất cứ một sự chuyển giao từ bất cứ một Trang Liên Kết nào.Vnrebates cung cấp những liên kết này đến bạn chỉ như là một tiện ích, và sự bao gồm của bất cứ liên kết nào không bao hàm sự chứng thực bởi Vnrebates của trang web hoặc liên kết với hoạt động của nó.
Không chấp nhận các hành vi trái pháp luật hoặc bị cấm
Là một điều kiện của việc sử dụng của trang web Vnrebates, bạn bảo đảm với Vnrebates rằng bạn sẽ không sử dụng trang web Vnrebates cho bất cứ mục đích trái pháp luật hoặc bị cấm bởi những điều khoản, điều kiện, và thông báo. Bạn không được sử dụng trang Web Vnrebates trong bất trường hợp nào để gây tổn hại, vô hiệu hóa, làm quá tải, hoặc làm suy yếu trang Web Vnrebates hoặc gây trở ngại cho việc sử dụng của người khác. Bạn không được lấy hoặc cố lấy bất cứ thành phần hoặc thông tin nào bằng bất kỳ phương tiện nào, hoặc cung cấp thông qua các trang web của Vnrebates.
Thanh toán
Vnrebates trả tiền cho tất cả các khách hàng theo tỷ lệ rebate đã được liệt kê trên website hoặc tỷ lệ thoả thuận. Một số tình huống xảy ra có thể làm các khoản thanh toán không được thực hiện, ví dụ nếu một sàn giao dịch từ chối trả tiền, hoặc nếu một cá nhân đã cung cấp thông tin thanh toán không chính xác thì Vnrebates không chịu trách nhiệm hay nghĩa vụ trong bất kỳ hoàn cảnh nào để thanh toán cho khách hàng vì bất cứ lý do gì. Nếu tại bất kỳ thời điểm nào Vnrebates không thể thu tiền từ bất kỳ nhà môi giới thì Vnrebates có quyền không trả tiền khách hàng. Vnrebates không mắc nợ bất kỳ khách hàng nào hay đối tác nào đối với bất kỳ lý do gì bất chấp việc liệu Vnrebates đã nhận được bồi thường dựa trên các hành động hoặc thoả thuận thực hiện bởi khách hàng hay không. 
Chúng tôi chỉ thanh toán cho bạn khi số tiền bạn sẽ nhận tính đến ngày chi trả lớn hơn hoặc bằng 50$ trong tháng trước đó. Nếu nhỏ hơn 50$ chúng tôi sẽ cộng dồn vào các tháng tiếp theo cho bạn, và bạn không thể rút ra số tiền này.
Chi phí phát sinh liên quan đến việc thanh toán
Một số chi phí hợp lý có thể được phát sinh bởi các khách hàng như: phí chuyển khoản và chi phí tương tự khác có thể được tính vào tài khoản của khách hàng và khấu trừ từ số tiền thanh toán.
Cung cấp hoặc đưa thông tin lên website của Vnrebates
Vnrebates không yêu cầu quyền sở hữu của các thành phần bạn cung cấp cho Vnrebates (bao gồm cả những phản hồi và gợi ý) hoặc đăng lên, tải lên, nhập vào hoặc đưa bất cứ website Vnrebates hoặc các dịch vụ liên quan (bao gồm cả những phản hồi và những đề nghị, gợi ý). Tuy nhiên, khi bạn sự đưa lên, tải lên, nhập vào, cung cấp thông tin của bạn, bạn cho phép Vnrebates sử dụng những thông tin của bạn kết nối với những hoạt động thương mại Internet bao gồm quyền: sao lưu, phân phối, truyền tải, công khai, thực hiện công khai, mô phỏng, biên tập, dịch và sắp xếp lại những thông tin đó, và phổ biến tên tuổi của bạn trong kết nối với tài liệu của bạn.
Bồi thường sẽ không được thanh toán đối với việc sử dụng của những thông tin, như đã nói ở đây. Vnrebates không chịu trách nhiệm đưa lên hoặc sử dụng bất kỳ thông tin bạn có thể cung cấp và có thể loại bỏ bất cứ thông tin bất cứ lúc nào tuỳ ý của Vnrebates.
Đưa lên, tải lên, nhập vào, các thông tin của bạn, bạn bảo đảm là bạn sở hữu hoặc nếu không kiểm soát tất cả các quyền thông tin của bạn như đã được mô tả trong phần này tất cả các quyền cần thiết cho bạn để cung cấp, đăng, tải lên, nhập vào những thông tin đó.
Từ chối trách nhiệm pháp lý
Thông tin, phần mềm, sản phẩm, và dịch vụ sẵn có ở web Vnrebates có thể bao gồm sự thiếu chính xác hoặc lỗi đánh máy. Những thay đổi sẽ được định kỳ thêm vào. Vnrebates có thể cải tiến và / hoặc thay đổi trang web Vnrebates bất cứ lúc nào. Lời khuyên nhận được từ trang web Vnrebates không được dùng để đưa ra các quyết định cá nhân, y tế, luật pháp hoặc tài chính và bạn nên hỏi ý kiến của những chuyên gia thích hợp tùy hoàn cảnh của bạn.
Chú ý về bản quyền và thương hiệu:
Tất cả nội dung của trang web Vnrebates là: Bản quyền thuộc Vnrebates và / hoặc các nhà cung cấp của nó. 

vnrebates.net