Định chế tài chính là gì? Vai trò của định chế tài chính

Định chế tài chính cũng chịu trách nhiệm chuyển quỹ từ nhà đầu tư đến doanh nghiệp. Thông thường, đây là những chủ thể kiểm soát dòng tiền trong nền kinh tế.

Đối với một số nhà đầu tư (mới và cũ), chọn chứng khoán riêng lẻ để đầu tư và quản lý có thể chịu nhiều rủi ro. Vì thế họ quyết định tham gia quỹ tương hỗ. Với ưu điểm như tăng tính bảo đảm và rủi ro thấp hơn, quỹ tương hỗ là một trong những lựa chọn đầu tư nóng nhất hiện có.

Nhưng trước khi thật sự bỏ tiền vào, bạn cần biết những khuyết điểm của quỹ tương hỗ. Bài viết dưới đây giúp bạn trả lời 4 câu hỏi chính: quỹ tương hỗ là gì? Các loại quỹ tương hỗ? Ưu và nhược điểm của quỹ tương hỗ? Và những lưu ý nào đối với nhà đầu tư cá nhân khi quyết định bỏ tiền vào quỹ tương hỗ?

Định chế tài chính là gì? Quỹ tương hỗ là gì?

Định chế tài chính là gì? Quỹ tương hỗ là gì?

Một quỹ tương hỗ xuất hiện khi các nhà đầu tư cá nhân cung cấp tiền cho các nhà quản lý quỹ để đầu tư vào các chứng khoán khác nhau (như cổ phiếu và trái phiếu). Bởi vì quỹ tương hỗ mang tính tập thể, mọi cổ đông hoặc nhà đầu tư đều được hưởng lợi nhuận và thua lỗ một phần bằng nhau – và chi phí của quỹ tương hỗ được chia sẻ theo tỷ lệ chi phí. Bởi vì các quỹ được đa dạng hóa đầu tư giữa cổ phiếu, trái phiếu và các chứng khoán khác, nên chúng thường có rủi ro thấp hơn so với cổ phiếu hoặc trái phiếu riêng lẻ.

Các quỹ tương hỗ được điều hành bởi các nhà quản lý quỹ, họ sẽ tạo ra danh mục đầu tư với những mục tiêu đầu tư khác nhau. Một số nhà quản lý, như các nhà quản lý quỹ thu nhập cố định, tập trung vào việc tạo ra các khoản đầu tư có rủi ro thấp, thanh toán cao cho quỹ của họ, trong khi các nhà quản lý tăng trưởng dài hạn cố gắng đánh bại Nasdaq hoặc S&P 500 trong năm tài chính.

Cổ phiếu trong một quỹ tương hỗ (còn gọi là đơn vị quỹ tương hỗ) thường được mua theo giá trị tài sản ròng hiện tại của quỹ (NAV- net asset value, hoặc đôi khi là NAVPS- net asset value per share) trên mỗi cổ phiếu. Con số này được xác định bằng cách chia tổng giá trị của tất cả các chứng khoán trong quỹ cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

>> Tham gia Khoá học đầu tư Vàng-Forex Miễn Phí

Định chế tài chính là gì? Những điều cần biết về quỹ tương hỗ

Thực tế, các quỹ tương hỗ là những khoản đầu tư giống như mua cổ phiếu trong các công ty. Các nhà đầu tư mua cổ phiếu vào quỹ tương hỗ, với những yêu cầu đối với tài sản của quỹ như đầu tư vào cổ phiếu các công ty (lợi nhuận từ các khoản đầu tư mà quỹ tương hỗ tạo ra). Vì vậy, giá trị của quỹ tương hỗ phụ thuộc vào giá trị của danh mục đầu tư.

Định chế tài chính là gì? Quỹ tương hỗ làm gì?

Khi bạn đầu tư vào một quỹ tương hỗ, một nhà quản lý quỹ sẽ lấy các quỹ chung đóng góp vào quỹ đầu tư và tiến hành đầu tư vào các chứng khoán khác nhau, chẳng hạn như cổ phiếu và trái phiếu.

Nhà quản lý quỹ thường được thuê bởi một ban giám đốc và thường là chủ sở hữu một phần của quỹ đó. Các nhà quản lý quỹ đôi khi sẽ thuê các nhà phân tích để giúp họ đưa ra quyết định đầu tư. Hầu hết các quỹ sẽ kế toán tính toán giá trị tài sản ròng của quỹ mỗi ngày, điều này sẽ quyết định giá cổ phiếu của quỹ. Hầu hết các quỹ cũng có nhân sự về quy định và tuân thủ luôn cập nhật các quy định.

Khi nhà đầu tư mua vào quỹ tương hỗ, tiền của họ được người quản lý quỹ sử dụng để đầu tư vào các chứng khoán khác nhau với các mục tiêu nhất định về rủi ro và lợi nhuận – như tăng trưởng dài hạn hoặc thu nhập cố định. Một số quỹ có thể rủi ro hơn các quỹ khác, nhưng nói chung, cấu trúc của một quỹ tương hỗ giữ rủi ro ở mức tương đối thấp.

Ngoài ra, các quỹ tương hỗ chỉ giao dịch một lần mỗi ngày và thường là một phần của tài khoản hưu trí cá nhân – 401(k),IRA.

Có lẽ ưu điểm lớn nhất của các quỹ tương hỗ là tiền được quản lý bởi một người khác không phải nhà đầu tư cá nhân – đặt các quyết định khó khăn trong tay một chuyên gia. Bởi vì quản lý quỹ là công việc duy nhất của họ, người quản lý quỹ có thể dành nhiều thời gian và chuyên môn hơn để phân bổ tiền của bạn một cách khôn ngoan hơn chính bạn có thể.

Định chế tài chính là gì? Ưu và nhược điểm của các quỹ tương hỗ

Định chế tài chính là gì? Ưu và nhược điểm của quỹ tương hỗ

Ngoài ra, vì các quỹ tương hỗ thường cung cấp các danh mục đầu tư đa dạng với tiền của một tập thể, rủi ro cá nhân cho mỗi nhà đầu tư được giảm xuống, khiến các quỹ tương hỗ có rủi ro khá thấp, có lợi nhuận kỳ vọng cao.

Tuy nhiên, các quỹ tương hỗ cũng đi kèm với phí – dưới dạng phí hoạt động hàng năm và phí cổ đông. Phí hoạt động hàng năm thường là 1% -3% số tiền quản lý hằng năm, trong khi phí cổ đông giống như hoa hồng được trả bởi các cổ đông khi họ mua hoặc bán cổ phiếu quỹ.

Ngoài ra, một điều rõ ràng đối với các quỹ tương hỗ là nhà đầu tư các nhân không kiểm soát được cổ phiếu nào đang đầu tư vào – và, đối với nhà đầu tư hiểu biết hoặc nhà đầu tư năng động, điều này có thể gây ra một số thất vọng, đặc biệt là nếu quỹ của họ bắt đầu thua lỗ.

Định chế tài chính là gì? Các loại quỹ tương hỗ khác nhau

Như đã đề cập trước đó, có nhiều loại quỹ với các mục tiêu khác nhau. Bốn loại quỹ cơ bản (về mặt cấu trúc) là quỹ mở, quỹ đóng, quỹ tính phí phát hành và quỹ không tính phí phát hành.

Quỹ mở

Hầu hết các quỹ tương hỗ là các quỹ mở, có nghĩa là có thể tiếp tục phát hành thêm cổ phiếu và không có một số lượng cố định. Vì vậy, cổ phiếu quỹ được mua và bán theo yêu cầu. Với các quỹ mở, quỹ có thể tiếp tục phát hành cổ phiếu dựa trên NAV, hoặc mua lại cổ phiếu khi nhà đầu tư quyết định bán.

Quỹ đóng

Một quỹ đóng có một số lượng cổ phiếu được giao dịch giữa các nhà đầu tư, giống như cổ phiếu. Và, giống như chứng khoán, chúng được giao dịch trên một sàn giao dịch và giá thay đổi theo cung và cầu. Các quỹ tương hỗ này phát hành cổ phiếu của họ thông qua một đợt chào bán công khai ban đầu, hoặc IPO, và giao dịch trên thị trường mở, giống như một công ty.

Bởi vì cổ phiếu của quỹ này chịu áp lực của cung và cầu, các quỹ tương hỗ đóng thường có giá thấp hơn NAV của chúng. Vì vậy, ưu điểm chính của các quỹ đóng là họ thường cung cấp phần bù (premium) phi thường (đôi khi lên tới 50% premium).

Quỹ tính phí phát hành hằng năm

Một số quỹ tương hỗ được coi là quỹ tính phí phát hành (Load fund) – có nghĩa là nhà đầu tư phải trả một khoản hoa hồng bên cạnh NAV trên cổ phiếu của quỹ khi họ đầu tư.

Quỹ không tính phí phát hành hằng năm

Quỹ tương hỗ không tính phí phát hành hàng năm (Non-load fund) không tính phí hoa hồng cho nhà đầu tư. Vì lý do này, các quỹ không tải thường mang lại lợi nhuận cao hơn cho các nhà đầu tư vì không có nhiều khoản phí liên quan đến đầu tư.

Định chế tài chính là gì? Cách đầu tư vào một quỹ tương hỗ

Điều quan trọng nhất trước khi bạn đầu tư vào một quỹ tương hỗ là phải biết mục tiêu cá nhân của bản thân mình. Mức độ rủi ro nào bạn cảm thấy thoải mái? Bạn đã nghiên cứu hiệu suất đầu tư quá khứ của quỹ tương hỗ? Những loại phí bạn sẵn sàng chi trả?

Thông thường, các quỹ là quỹ đầu tư (đầu tư vào cổ phiếu), quỹ thu nhập cố định (đầu tư vào trái phiếu) hoặc thị trường tiền tệ (giống như tiền mặt)

Một trong những yếu tố chính bạn sẽ phải xem xét là ngưỡng tối thiểu để đầu tư vào quỹ tương hỗ – các quỹ khác nhau có mức tối thiểu đầu tư khác nhau.

Để đầu tư, bạn thường có thể mua vào cổ phiếu quỹ tương hỗ thông qua một công ty quỹ tương hỗ, ngân hàng hoặc công ty môi giới (tương tự như cổ phiếu). Ngoài ra, bạn sẽ cần phải quyết định xem bạn muốn đầu tư vào một quỹ có tính phí hay không. Nhưng bất kể bạn đầu tư vào quỹ có tính phí hay khônt, bạn vẫn sẽ phải trả một số khoản phí vận hành nhất định, vì vậy hãy đảm bảo yếu tố đó khi quyết định.

Tuy nhiên, vẫn có một số chi phí cần tính đến – cụ thể là phí giao dịch được tích lũy khi đầu tư vào quỹ tương hỗ, phí phạt sớm nếu bạn muốn bán một quỹ trong 60 đến 90 ngày đầu tiên và tỷ lệ chi phí (từ quỹ) một tỷ lệ đầu tư của bạn.

Bạn có thể kiếm tiền từ quỹ tương hỗ của mình bằng cách bán khoản đầu tư với giá cao hơn hoặc thông qua các kênh phân phối lợi nhuận như cổ tức hoặc tiền lãi có thể được trả trong suốt khoản đầu tư của bạn. Tuy nhiên, hầu hết các quỹ tương hỗ sẽ tái đầu tư cổ tức cho bạn trừ khi bạn có chỉ định khác.

Các loại định chế tài chính: – Ngân hàng thương mại – Liên hiệp tín dụng – Công ty môi giới chứng khoán – Công ty quản lý tài sản – Công ty bảo hiểm – Công ty tài chính – Hiệp hội nhà ở – Các nhà bán lẻ 

>> Tham gia Khoá học đầu tư Vàng-Forex Miễn Phí

Vai trò của các định chế tài chính

Nhiều định chế tài chính hoạt động như những trung gian giữa thị trường vốn và thị trường nợ. Nhưng dịch vụ cung cấp bởi một định chế thường phụ thuộc vào loại hình của nó.

Định chế tài chính cũng chịu trách nhiệm chuyển quỹ từ nhà đầu tư đến doanh nghiệp. Thông thường, đây là những chủ thể kiểm soát dòng tiền trong nền kinh tế.

Định chế tài chính là gì?

Định chế tài chính là gì?

Các dịch vụ cung cấp bởi định chế tài chính

Dịch vụ được cung cấp có thể khác nhau giữa các định chế tài chính. Ví dụ, dịch vụ của ngân hàng thương mại bao gồm dịch vụ bảo hiểm, thế chấp, cho vay và thẻ tín dụng.

Các loại hình định chế tài chính:

Ngân hàng thương mại

Ngân hàng thương mại có thể được định nghĩa là một tổ chức tài chính cung cấp một loạt các dịch vụ như cho vay thế chấp, cho vay tự động và kinh doanh, và chấp nhận các khoản tiền gửi. Ngân hàng thương mại cũng làm việc với các sản phẩm đầu tư cơ bản như tài khoản tiết kiếm và chứng chỉ tiền gửi. Ngân hàng thương mại truyền thống thường đi kèm với các phương tiện như két an toàn, nhân viên ngân hàng, máy ATM và các hầm tiền. Tuy nhiên, một vài ngân hàng thương mại không có những phương tiện này. Ở đây, khách hàng được yêu cầu thực hiện tất cả giao dịch qua Internet hoặc qua điện thoại.

Định chế tài chính là gì?

Định chế tài chính là gì?
Ngân hàng thương mại – Một loại hình định chế tài chính

Liên hiệp tín dụng

Liên hiệp tín dụng được biết đến dưới nhiều tên gọi khác nhau trên thế giới và là tổ chức hợp tác thuộc sở hữu của các thành viên và không vì mục tiêu lợi nhuận. Không giống các ngân hàng và tổ chức tài chính khác, các liên hiệp tín dụng được thiết lập và điều hành bởi các thành viên. Trong một liên hiệp tín dụng, lợi nhuận được chia sẻ giữa các thành viên. Không có một tiêu chuẩn xác định cho một liên hiệp tín dụng. Nó có thể bao gồm một tổ chức với một vài thành viên hoặc một tổ chức lớn với hàng ngàn người.Trong một liên hiệp tín dụng, các thành viên đổ tiền vào ngân hàng để cung cấp cho nhau các khoản vay. Sau đó, lợi nhuận thu được sẽ được sử dụng để tài trợ cho các dự án và dịch vụ vì lợi ích chung của cả cộng đồng. Một vài dịch vụ được cung cấp bởi các liên hiệp tín dụng là online banking, tài khoản cổ phần (tài khoản tiết kiệm), tài khoản hối phiếu (tài khoản giao dịch), thẻ tín dụng và chứng chỉ cổ phần kì hạn (chứng chỉ tiền gửi).

Công ty môi giới chứng khoán

Công ty môi giới chứng khoán chịu trách nhiệm tạo điều kiện cho việc mua và bán các chứng khoán tài chính giữa người mua và người bán. Một công ty môi giới phục vụ khách hàng của các nhà đầu tư và tuyển dụng các nhà môi giới chứng khoán để thông qua đó, họ có thể giao dịch cổ phiếu được niêm yết và các loại chứng khoán khác. Một khi giao dịch đã hoàn tất thành công, người môi giới sẽ nhận được một khoản đền bù, hay hoa hồng. Các công ty môi giới chứng khoán với dịch vụ đầy đủ sẽ cung cấp dịch vụ lập kế hoạch bất động sản, tư vấn thuế và các hoạt động tư vấn khác.

Công ty môi giới chiết khấu sẽ tính ít phí hơn các công ty môi giới truyền thống, và ở đây khác hàng thực thiện giao dịch thông qua các hệ thống trên máy tính. Đối với các công ty môi giới online, nhà đầu tư được cung cấp một website để thực hiện giao dịch.
Các dịch vụ được cung cấp bao gồm: Bảo hiểm, Chứng khoán, Thế chấp, Cho vay, Thẻ tín dụng, Thị trường tiền tệ và Viết séc.

Công ty quản lý tài sản

Công ty quản lý tài sản thu lợi nhuận bằng cách cung cấp cho nhà đầu tư nhiều lựa chọn hơn so với việc tự đầu tư nhờ các nguồn lực lớn. Công ty sẽ đầu tư các quỹ tổng hợp của khách hàng vào chứng khoán phù hợp với mục tiêu tài chính đã công bố. Các công ty này quản lý quỹ đầu cơ, quỹ tương hỗ và kế hoạch hưu trí. Họ tính phí dịch vụ hoặc hoa hồng và có thể tính một khoản chi phí hoặc một phần trăm cố định trong tổng tài sản đang quản lý.

Công ty bảo hiểm

Công ty bảo hiểm kí kết hợp đồng, thường được đại diện bởi một chính sách, và cung cấp cho chủ thể hoặc cá nhân sự bảo vệ tài chính hoặc hoàn trả lại những mất mát về tài chính có thể xảy ra. Công ty bảo hiểm là công cụ bảo vệ những mất mát tài chính, cả lớn và nhỏ, gây ra bởi những thiệt hại đối với người được bảo hiểm hoặc tài sản của người đó. Có rất nhiều những chính sách bảo hiểm; tuy nhiên, quan trọng nhất là bảo hiểm y tế, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm nhà và bảo hiểm xe.

Định chế tài chính là gì?

Định chế tài chính là gì?   Công ty bảo hiểm hoạt động như thế nào với tư cách một định chế tài chính? Các dịch vụ được cung cấp bao gồm: Dịch vụ bảo hiểm, Chứng khoán, Mua hoặc bán dịch vụ bất động sản, Thế chấp, Cho vay, Thẻ tín dụng và Viết séc.

Công ty tài chính

Công ty tài chính được định nghĩa là một tổ chức cung cấp các khoản vay cho doanh nghiệp và người tiêu dùng. Công ty tài chính tương tự như ngân hàng vì nó hoạt động như một chủ thể cho vay bằng cách tăng tín dụng. Tuy nhiên, một điểm khác với ngân hàng chính là công ty tài chính không nhận tiền gửi. Thực tế, công ty tài chính lấy quỹ từ ngân hàng và những nguồn khác. Vai trò của công ty tài chính là tăng tín dụng cho công ty với mục đích thương mại và cho cá nhân để thực hiện việc mua hàng. Nó cũng cung cấp tài chính cho việc bán hàng trả góp.

Hiệp hội nhà ở

Hiệp hội nhà ở được định nghĩa là một tổ chức tài chính cung cấp các hoạt động ngân hàng và dịch vụ tài chính khác cho các thành viên. Hiệp hội nhà ở thuộc sở hữu của các thành viên như một tổ chức tương hỗ. Dịch vụ cung cấp bởi Hiệp hội nhà ở bao gồm thế chấp và tài khoản yêu cầu tiền gửi. Họ thường được hỗ trợ bởi các công ty bảo hiểm. Thuật ngữ “Hiệp hội nhà ở” bắt nguồn từ thế kỉ 19 tại nước Anh. Tổ chức này được giới thiệu từ một nhóm những người cùng tiết kiệm trong thương mại về nhà ở. Mặc dù chủ yếu được tìm thấy ở nước Anh, các Hiệp hội nhà ở cũng có mặt ở nhiều nước khác như Úc, Ireland và Jamaica.

Tổ chức bán lẻ

Nhà bán lẻ bán hàng hóa trực tiếp đến người tiêu dùng với mục tiêu lợi nhuận. Điều này được thực hiện qua nhiều kênh phân phối khác nhau. Các tổ chức bán lẻ có thể có nhiều quy mô khác nhau, từ một gia đình nhỏ mở cửa hàng đến các siêu thị lớn. Những nhà bán lẻ lớn mua hàng trực tiếp từ nơi sản xuất hoặc nhà bán buôn và sau đó bán sản phẩm cho người tiêu dùng cuối cùng tại một mức giá đã xác định trước. Nhà bán lẻ hiếm khi tự sản xuất sản phẩm. Họ chủ yếu hoạt động như một trung gian liên kết trong việc lấy sản phẩm từ nhà bán buôn và bán nó cho người tiêu dùng,

>> Tham gia Khoá học đầu tư Vàng-Forex Miễn Phí

Tổng hợp bởi VnRebates
Theo Finance – Map Of World  

Được viết bởi: Tú Uyên

Tin tức khác

Thị trường Forex : Yên bật giá – Số liệu của Trung Quốc làm lu mờ quyết định của Trump

15-08-2019

Những bước ngoặt mới của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đã được mở ra khi các số liệu gần nhất cho thấy, nền kinh tế của Đại lục phía Á Đông đang gặp những trở ngại rất đáng kể. Yên thì bất ngờ tăng vượt giá so với các đồng tiền khác và các nhà phân tích ngoại hối thì đầy hoài nghi về quyết định thương mại mới nhất của ông Trump

Mỹ cáo buộc Trung Quốc thao túng tiền tệ, căng thẳng thương mại leo thang

08-08-2019

Chính quyền Trump cáo buộc Trung Quốc thao túng tiền tệ và khởi đầu cuộc chiến tranh tiền tệ sau những điều chỉnh của ngân hàng trung ương Trung Quốc vào 05.08.2019

Bảng lương Phi nông nghiệp Mỹ tăng chậm – Tỷ lệ thất nghiệp ổn định

06-08-2019

Theo dữ liệu được công bố vào tối thứ Sáu đầu tiên mỗi tháng, tăng trưởng việc làm của Hoa Kỳ đã chậm lại trong tháng 07, các nhà sản xuất cắt giảm số giờ làm việc của công nhân, cùng với sự leo thang căng thẳng thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc có thể khiến cho Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất vào kỳ tới.

Đồng USD đạt mức cao lỷ lục trong 2 năm sau khi FED cắt giảm lãi suất

02-08-2019

Cục dự trữ liên bang Mỹ FED đã cắt giảm lãi suất đúng như dự kiến, làm cho USD tăng mạnh và các đồng tiền lớn khác giảm mạnh. Dù chỉ là giảm nhẹ nhưng tình hình chiến tranh thương mại bất ổn cùng với lạm phát ở mức thấp khiến FED sẽ cân nhắc đến các chính sách nới lỏng trong các giai đoạn tiếp theo.

Chơi forex không giống các trò chơi khác. Đây là lý do tại sao

10-06-2019

Chơi forex là một cách rất hiệu quả để kiếm tiền, nhưng cũng giống như bất cứ dạng đầu tư nào khác, nó đòi hỏi kiến thức và sự kiên nhẫn. Dù bạn là người mới bắt đầu, nếu bạn sẵn sàng học hỏi, bạn có thể có lợi nhuận trong thị trường này. Bài viết dưới đây cung cấp câu trả lời cho câu hỏi cơ bản nhất dành cho người mới bắt đầu: chơi forex là gì?

12 kinh nghiệm đầu tư forex xương máu mà bạn cần phải biết

10-06-2019

Không ai kiểm soát được thị trường. Nhưng có một số người lại kiếm lợi nhuận từ nó. Hoàn cảnh phát triển của mỗi cá nhân được cho là một cách khác để nói rằng cuộc sống vốn không công bằng. Nhưng chẳng có lý do mơ hồ nào để nói rằng chúng ta không thể kiếm lời từ nó.