AAAFx – Khuyến mãi 10% số tiền nạp

AAAFx – Khuyến mãi 10% số tiền nạp -> Thời gian: trong năm 2013


 

  • Link: AAAFx_10% Bonus on deposit
  • Thời gian: trong năm 2013
  • Chi tiết: 
 

Nạp tối thiểu Bonus Khối lượng yêu cầu
$300 $30 3 lots
$500 $50 5 lots
$1,000 $100 10 lots
$2,500 $250 20 lots
$5,000 $500 40 lots
$10,000 $1000 60 lots
$25,000 $2,500 140 lots
$50,000 $3,000 225 lots
 
Khách hàng hiện tại khi nạp phải theo các điều khoản sau đây:
–         Tiền thưởng chỉ được áp dụng đối với lần nạp đầu tiên. Tiền thưởng không thể được chuyển giao giữa các tài khoản. Khoản tiền chuyển giữa các tài khoản không được coi là tiền gửi ban đầu và do đó không đủ điều kiện cho việc tặng tiền thưởng.
–         Số tiền thưởng tối đa là $ 3,000 cho mỗi tài khoản ( vui lòng xem bảng ở trên).
–         Chương trình này không thể kết hợp với bất kỳ khuyến mãi nào khác của AAAFx.
–         Tiền thưởng sẽ bị xóa khỏi tài khoản sau 90 ngày nếu tài khoản không phát sinh giao dịch nào.
–         Không cho phép rút toàn bộ số tiền hiện có trong tài khoản khi trong thời gian bonus.
–         Tiền thưởng không được rút và bị trừ khỏi khi tính số tiền ký quỹ hữu dụng (usable margin) cho đến khi khối lượng giao dịch yêu cầu ( ở bảng trên) được hoàn tất. Yêu cầu về khối lượng này được tính theo tỷ trọng trung bình của mỗi cặp tiền tệ, xem chi tiết tại đây. Không quy định thời gian để hoàn thành các yêu cầu về khối lượng này.
(Tạm dịch bởi Vnrebates)
x Bitcoin