FxOpen – Welcome Bonus $25

FxOpen - Welcome Bonus $25 + $100 bonus sau khi mở tài khoản thật -> Cả năm 2013


Link: $25 welcome bonus from FXOpenFxOpen -  Welcome Bonus $25 1
Thời gian: Cả năm 2013

Áp dụng: Tất cả khách hàng

Nhận 100$ bonus khi mở tài khoản thật và giao dịch đủ 10 lot
Ví dụ: Bạn đặt lệnh bán 0.5 lot EUR/USD, sau đó mua tiếp 0.3 lot USD/JPY, cuối cùng bạn mua 1.2 lot GBP/USD. Tổng cộng bạn đã giao dịch 2 lot. Khi khối lượng giao dịch đạt tới 10 lot thì 100$ bonus sẽ cộng vào tài khoản của bạn.
–         Chỉ áp dụng cho một lần

–         Chỉ cho tài khoản standard
–         100$ bonua sẽ cộng vào tài khoản của bạn trong 1 tuần đầu tiên của tháng tiếp theo khi bạn đã hoàn thành 10 lot.

Mở tài khoản Standard và nhận 25$ bonus (sau khi nạp từ 100$ trở lên)
Bạn chỉ có thể rút 25$ bonus ra khi bạn giao dịch đủ 10 lot.
Nếu bạn rút bất cứ số tiền nào từ tài khoản của bạn hoặc chuyển tiền qua tài khoản FXOpen khác trước khi hoàn thành 10 lot thì 25$ bonus sẽ bị mất.
Bạn có thể mở tối đa 10 tài khoản với bonus này. Nếu bạn mở hơn 10 tài khoản thì 25$ bonus này sẽ bị trừ ra khỏi các tài khoản này. Nếu bạn giao dịch với những tài khoản thứ 10 trở đi mà trước khi 25$ bonus bị trừ, thì tất cả lợi nhuận đều sẽ bị trừ bởi các nhân viên FXOpen.

Mở tài khoản Micro và nhận 1$ bonus (sau khi nạp vào tối thiểu 1$)
Bạn chỉ có thể rút 1$ bonus ra khi bạn giao dịch đủ 1 lot.
Nếu bạn rút bất cứ số tiền nào từ tài khoản của bạn hoặc chuyển tiền qua tài khoản FXOpen khác trước khi hoàn thành 1 lot thì 1$ bonus sẽ bị mất.
Bạn có thể mở tối đa 10 tài khoản với bonus này. Nếu bạn mở hơn 10 tài khoản thì 1$ bonus này sẽ bị trừ ra khỏi các tài khoản này. Nếu bạn giao dịch với những tài khoản thứ 10 trở đi mà trước khi 1$ bonus bị trừ, thì tất cả lợi nhuận đều sẽ bị trừ bởi các nhân viên FXOpen

(Lược dịch bởi Vnrebates)
Xem thêm về Dịch vụ Hoàn Phí Forex lên đến 6usd/lot tại Top 6 sàn tại Vn tại đây