Sàn HotForex – Khuyến mãi hot nạp tiền lên đến 100% năm 2015

Hiện tại, sàn Hotforex đang đưa ra chương trình khuyến mãi 100% trên số tiền nạp nhằm làm tăng đòn bẩy giao dịch cho tài khoản của bạn


Link: Hotforex khuyến mãi 100% số tiền nạp
Thời gian: Trong năm 2015
Áp dụng: Tất cả khách hàng

Hiện tại, sàn Hotforex đang đưa ra chương trình khuyến mãi 100% trên số tiền nạp nhằm làm tăng đòn bẩy giao dịch cho tài khoản của bạn, và bạn có thể chọn một trong hai gói khuyến mãi như sau:

Sàn HotForex - Khuyến mãi nạp tiền 100% năm 2015
1. Gói SuperCharged Bonus:
– Nhận được 2$/lot Rebates trực tiếp từ Hotforex (chưa tính Rebates mà bạn được nhận khi mở tài khoản qua VnRebates)
– Áp dụng cho các khoản tiền nạp từ 250$ trở lên
– Tối đa bonus bạn được nhận là 50,000 USD
– Tối đa số tiền Rebates bạn nhận từ Hotforex là 8,000 USD

2. Gói Credit Bonus:
– Giúp tăng đòn bẩy giao dịch của bạn
– Bonus có thể được rút ra nếu bạn giao dịch đủ khối lượng yêu cầu
– Không giới hạn thời gian để bạn thực hiện đủ khối lượng yêu cầu
– Bạn chỉ bị stop out khi số dư tài khoản bằng 0

Nguồn: VnRebates.net

Xem thêm về Dịch vụ Hoàn Phí Forex lên đến 6usd/lot tại Top 6 sàn tại Vn tại đây