Bán khống là gì? Rủi ro của bán khống trong thị trường Forex

Bán khống là gì? Bán khống trong thị trường Forex và bán khống trong thị trường chứng khoán khác nhau như thế nào? Rủi ro của việc bán khống trong thị trường Forex là gì?


Trong tất cả các thị trường tài chính, bao gồm cả thị trường Forex, khi bạn bán khống nghĩa là bạn đang bán một tài sản hoặc tiền tệ khi bạn tin rằng chúng sẽ mất giá. Với chứng khoán, bạn đi vay cổ phiếu mà bạn không thực sự sở hữu và đồng ý trả tiền cho những cổ phiếu đó vào một thời điểm trong tương lai. Nếu cổ phiếu giảm giá từ thời điểm bạn thực hiện việc bán khống đến khi kết thúc nó (bằng cách mua lại cổ phiếu sau đó với mức giá thấp hơn) thì lợi nhuận bạn nhận được sẽ tương đương khoản chênh lệch giá giữa hai lần bán và mua.

Bán khống trong thị trường Forex cũng tương tự như vậy, bạn đánh cược rằng một đồng tiền sẽ mất giá trong tương lai và bạn sẽ kiếm được tiền từ sự mất giá đó. Sự khác biệt lớn nhất giữa bán khống trong thị trường chứng khoán và trong thị trường Forex là tiền tệ luôn luôn đi thành cặp. Mọi giao dịch trong thị trường Forex đều bao gồm một đồng tiền ở vị trí mua mà bạn tin rằng giá trị của nó sẽ tăng lên, và một đồng tiền khác ở vị trí bán khống mà bạn tin rằng giá trị của nó sẽ giảm xuống trong tương lai.

Bán khống là gì
Bán khống là gì? Sự khác nhau giữa bán khống trong thị trường Forex và thị trường chứng khoán.

Vậy làm thế nào để bán khống tiền tệ?

Khi bạn bán khống trong thị trường Forex, bạn chỉ đơn giản là đang đặt lệnh bán lên một cặp tiền tệ. Trong kinh doanh Forex, tất cả các cặp tiền tệ đều có một đồng tiền cơ sở và một đồng tiền định giá. Sự định giá thường sẽ giống như thế này: USD/JPY = 100.00. Đồng đô la Mỹ (USD) là đồng tiền cơ sở và đồng yên Nhật (JPY) là đồng tiền định giá. Sự định giá này cho thấy một đồng đô la Mỹ tương đương với 100 đồng yên Nhật. Khi bạn thực hiện một thương vụ buôn bán khống trên cặp tiền tệ này, bạn đang bán khống đồng đô la Mỹ, và đồng thời mua vào đồng yên Nhật.

Bán khống là gì
Bán khống là gì? Bán khống trong thị trường Forex.

Ý nghĩa cơ bản của việc bán khống trên thị trường Forex

Ban đầu, điều này nghe có vẻ phức tạp, nhưng ý nghĩa cơ bản của nó rất rõ ràng: bạn thực hiện thương vụ này nếu bạn tin rằng, tại một thời điểm trong tương lai, một đô la Mỹ sẽ có giá trị ít hơn 100 yên Nhật.

Một sự khác biệt nữa giữa bán khống trong thị trường chứng khoán và thị trường Forex là, bán khống ở thị trường Forex chỉ đơn giản như cách bạn đặt một đơn hàng. Không có quy định hay yêu cầu đặc biệt nào về việc bán khống trên một cặp tiền tệ.

Những rủi ro cơ bản của việc bán khống

Nếu bạn đang suy nghĩ về việc bán khống trong thị trường Forex, bạn phải luôn nghĩ đến rủi ro. Cụ thể, sự khác biệt trong rủi ro giữa mua và bán khống là, nếu bạn mua một đồng tiền tệ, trường hợp xấu nhất sẽ là giá trị của đồng tiền giảm xuống bằng không. Nhưng sự thua lỗ của bạn trên cương vị người mua là có giới hạn, bởi giá trị của một đồng tiền không thể thấp hơn không. Mặt khác, nếu bạn đang bán khống một đồng tiền tệ, bạn đang đánh cược rằng giá của nó sẽ giảm, nhưng thực tế, giá có thể tăng và tiếp tục tăng. Về mặt lý thuyết, không có giới hạn trong việc mức giá có thể tăng bao nhiêu, và hậu quả là, không có giới hạn trong việc bạn sẽ thua lỗ bao nhiêu tiền.

Bán khống là gì

Bán khống là gì? Rủi ro của việc bán khống.

Hạn chế rủi ro

Một cách để giảm thiểu rủi ro của bạn là đặt lệnh bán tự động hoặc lệnh dừng giới hạn trên thương vụ bán. Lệnh bán tự động đơn giản là lệnh hướng dẫn nhà môi giới đóng cửa giao dịch của bạn nếu đồng tiền mà bạn đang bán khống tăng giá đến một mức nhất định, bảo vệ bạn khỏi việc thua lỗ nặng hơn. Mặt khác, lệnh dừng giới hạn hướng dẫn nhà môi giới đóng cửa giao dịch của bạn khi đồng tiền mà bạn đang bán khống giảm giá đến một giá trị mà bạn chỉ định, từ đó cố định lợi nhuận của bạn và loại trừ các rủi ro trong tương lai.

Lời cảnh báo cuối cùng

Khả năng sinh lời của một thương vụ bán khống là 100%. Đương nhiên, điều này nghe thật tuyệt vời, nhưng khả năng thua lỗ của một thương vụ bán khống là vô tận. Như đã giải thích ở trên, một thương nhân bán khống thu lợi nhuận từ việc đồng tiền giảm giá, và có một sự hạn chế nhất định trong sự giảm giá này so với việc tăng giá. Thị trường Forex cung cấp một thỏa thuận linh hoạt hơn cho người bán khống và các thị trường khác, nhưng quan trọng là bán khống cần được kết hợp với khả năng quản trị rủi ro tốt.

Tổng hợp bởi VnRebates
Theo The Balance
Xem thêm về Dịch vụ Hoàn Phí Forex lên đến 6usd/lot tại Top 6 sàn tại Vn tại đây