8 loại lệnh cơ bản nhà đầu tư nên biết để tránh mất tiền

Forex là thị trường 24h, luôn vận động cho dù bạn đang ngủ. Để tránh những rủi ro mất tiền vào những thời điểm bạn không thể quan sát thị trường, nhà môi giới luôn cho phép bạn thêm nhiều thông tin hơn là giá mua, giá bạn và khối lượng giao dịch. Hãy cùng tìm hiểu những thông tin “hơn” đó là gì thông qua 8 loại lệnh cơ bản khi đầu tư forex.

Trong forex, để mở bất kì một ví trí nào bạn đều cần phải đặt lệnh. Một lệnh gồm có các thông tin liên quan đến vị trí như khối lượng giao dịch, giá vào, giá ra, kiểu thực hiện lệnh,…Khi nhà môi giới nhận được lệnh của bạn, lệnh sẽ được mở vị trí dựa theo các thông tin được cung cấp trong lệnh đó. Như vậy, giờ bạn đã biết được một lệnh là gì, chúng ta hãy đến với 8 loại lệnh căn bản forex.

1. Lệnh thị trường – Market Order

Lệnh thị trường có lẽ là lệnh cơ bản nhất trong 8 loại lệnh cơ bản này và thường là lệnh đầu tiên được một nhà giao dịch forex dùng đến.

Đúng như tên gọi, lệnh thị trường được giao dịch trên thị trường. Điều này có nghĩa là nếu bạn muốn tham gia vào thị trường ngoại hối ngay lập tức, bạn có thể giao dịch một lệnh thị trường và được nhập với giá hiện hành.

Thông thường, các nhà đầu tư theo ngày và scalpers dựa vào các lệnh thị trường để vào và thoát khỏi thị trường một cách nhanh chóng, dựa theo chiến lược của họ.

Ví dụ:

Hình minh họa một giao dịch EUR / USD dưới đây cho thấy giá trực tiếp để mua và bán. Một lệnh thị trường để mua tại 11392.9 sẽ thực hiện ngay lập tức ở mức giá hiện tại. Điều tương tự sẽ áp dụng cho một vị trí mua.

8 loại lệnh cơ bản : lệnh thị trường

8 loại lệnh cơ bản : lệnh thị trường

 

Những lệnh này thường được nhập vào hệ thống ngay lập tức, tuy nhiên trong những giai đoạn thị trường có nhiều biến động, lệnh của bạn có thể được nhập vào hệ thống với mức giá khác mức giá bạn đưa ra trong lệnh.

2. Lệnh giới hạn – Limit order

Có hai loại lệnh giới hạn liên quan đến giao dịch ngoại hối:

Lệnh giới hạn trên biểu đồ

2.1 Lệnh giới hạn để mở giao dịch mua/bán

Đầu tiên là một lệnh nhập giới hạn để có được giá nhập tốt hơn. Nếu EUR / USD đang giao dịch ở mức 1.1294 và bạn nghĩ rằng nó sẽ giao dịch xuống mức 1.1200 trước khi tăng, bạn sẽ đặt lệnh giới hạn để mua ở mức 1.1200.

Nếu EUR / USD đang giao dịch ở mức 1.12939 và bạn nghĩ rằng nó sẽ tăng lên 1.1300 trước khi bán giảm giá, bạn sẽ đặt lệnh giới hạn để bán 1.1300. Khi sử dụng lệnh giới hạn, bạn sẽ chỉ được điền vào mức giá bạn đã chỉ định hoặc tốt hơn.

8 loại lệnh cơ bản: lệnh giới hạn

2.2 Lệnh giới hạn để đóng giao dịch mua/bán

Bạn cũng có thể sử dụng lệnh giới hạn để đóng giao dịch khi thị trường di chuyển một số tiền được chỉ định có lợi cho bạn. Nếu bạn đã mua EUR / USD ở mức 1.1300 và muốn thoát khi giao dịch của bạn có lãi 100 pips, bạn sẽ đặt lệnh giới hạn bán 100 pips trên mức nhập của bạn hoặc ở mức 1.1400.

Nếu bạn đã bán khống EUR / USD ở mức 1.1300 và muốn thoát khi giao dịch của bạn có lợi nhuận 100 pips, bạn sẽ đặt lệnh giới hạn mua 100 pips dưới mức nhập của bạn hoặc ở mức 1.1200.

Lệnh giới hạn để đóng 1 giao dịch

3. Lệnh dừng – Stop order

Lệnh dừng cũng thường được sử dụng trong giao dịch ngoại hối và có hai biến thể:

Lệnh dừng trên biểu đồ

3.1 Lệnh dừng để mở giao dịch

Đầu tiên là lệnh dừng để tham gia vào thị trường. Các lệnh này có thể được sử dụng cho các giao dịch đột phá.

Nếu bạn nghĩ rằng EUR / USD sẽ tăng thêm sau khi di chuyển trên mức 1.1500, bạn sẽ đặt điểm dừng mua để tham gia thị trường ở mức 1.1501. Khi thị trường được in 1.1501, điểm dừng mua của bạn sẽ trở thành lệnh thị trường và được điền vào mức giá tốt nhất tiếp theo.

Nếu bạn nghĩ rằng EUR / USD sẽ tiếp tục di chuyển xuống nếu nó được giao dịch xuống qua mức 1.1200, bạn sẽ đặt điểm dừng bán của mình để tham gia thị trường ở mức 1.1199. Khi thị trường được 1.1199, điểm dừng bán của bạn sẽ trở thành lệnh thị trường và được điền vào mức giá tốt nhất tiếp theo.

8 loại lệnh cơ bản: lệnh dừng

3.2 Lệnh dừng để đóng giao dịch

Bạn cũng có thể sử dụng lệnh dừng bảo vệ để đóng giao dịch khi thị trường di chuyển một số tiền được chỉ định so với vị trí của bạn. Nếu bạn đã mua EUR / USD ở mức 1.1500 và muốn giới hạn rủi ro của mình ở mức 50 pips, bạn sẽ đặt điểm dừng bán bảo vệ của mình dưới 50 pips dưới mức vào của bạn hoặc ở mức 1.1450.

Nếu bạn đã bán EUR / USD ở mức 1.1400 và muốn giới hạn rủi ro của mình ở mức 50 pips, bạn sẽ đặt điểm dừng mua bảo vệ của mình ở mức 50 pips so với mục nhập của bạn hoặc ở mức 1.1450.

8 loại lệnh căn bản: lệnh dừng và lệnh giới hạn

4. Lệnh dừng lỗ – Stop Loss Order

Lệnh dừng lỗ là một loại lệnh được liên kết với một giao dịch nhằm mục đích ngăn ngừa tổn thất thêm nếu thị trường đi ngược  kỳ vọng của bạn.

Nếu bạn ở một vị trí mua, đó là một lệnh DỪNG bán. Nếu bạn đang ở một vị trí bán, đó là một lệnh DỪNG mua.

Lệnh dừng lỗ vẫn có hiệu lực cho đến khi vị trí được thanh lý hoặc bạn hủy lệnh dừng lỗ.

8 loại lện8 cơ bản: lệnh dừng lỗ

Ví dụ: bạn đã đi mua EUR / USD ở mức 1.2230. Để hạn chế tổn thất tối đa của bạn, bạn đặt lệnh dừng lỗ ở mức 1.2200. Điều này có nghĩa là nếu bạn đã sai và EUR / USD giảm xuống còn 1.2200 thay vì tăng lên, nền tảng giao dịch của bạn sẽ tự động thực hiện lệnh bán ở mức 1.2200 giá tốt nhất hiện có và đóng vị trí của bạn để mất 30 pip.

Lệnh dừng lỗ là cực kỳ hữu ích nếu bạn không muốn ngồi trước màn hình cả ngày lo lắng rằng bạn sẽ mất hết tiền. Bạn có thể chỉ cần đặt lệnh dừng lỗ trên bất kỳ vị trí được mở nào để không phải lo lắng khi không theo dõi thị trường.

5. Lệnh chốt lời – Take Profit Order – T/P

Đây là một biến thể của lệnh giới hạn – limit order. Lệnh chốt lời sẽ tự động đóng vị trí của bạn khi đạt tới mức giá mục tiêu.

Lưu ý rằng bạn có thể chỉ được dùng lệnh chốt lời trong các loại lệnh khác, ví dụ như lệnh thị trường. Ví dụ, bạn đặt lệnh thị trường cặp GBP/USD tại 1.2500 đôla, và bạn đưa ra mức chốt lời là 1.2600 đôla. Khi đó lệnh thị trường sẽ được kích hoạt và duy trì cho tới khi mức giá đạt 1.2600. Khi giá đạt mức 1.2600, lệnh chốt lời được thực hiện và tự động đóng vị trị với lợi nhuận 100 pip.

6. Lệnh có giá trị đến khi hủy – Good’Til Cancel Oder – GTC

Lệnh có giá trị cho đến khi huỷ (GTC) về bản chất cũng giống như lệnh giới hạn. Đúng như tên gọi, một lệnh GTC sẽ có giá trí cho tới khi lệnh được thực hiện xong, khách hàng huỷ bỏ hoặc bị hết hạn.

Không hoàn toán giống tên của nó, GTC có thời hạn. Thời hạn của lệnh GTC thường là từ 30-90 ngày kể từ khi lệnh được nhập vào.

Thông qua các lệnh GTC, các nhà đầu tư không thường xuyên theo dõi thị trường có thể đặt lệnh mua hoặc bán ở các mức giá cụ thể và giữ chúng trong vài tuần. Nếu giá thị trường chạm vào giá của lệnh GTC trước khi hết hạn, giao dịch sẽ thực hiện. Các nhà đầu tư cũng có thể đặt lệnh GTC làm lệnh dừng, đặt lệnh bán ở mức giá thấp hơn giá thị trường và mua lệnh cao hơn giá thị trường để hạn chế thua lỗ.

7. Lệnh có giá trị trong ngày – Day order

Lệnh trong ngày được sử dụng thực hiện giao dịch ở một mức giá cụ thể hết hạn vào cuối ngày giao dịch nếu nó không được hoàn thành. Lệnh trong ngày có thể là một lệnh để mua hoặc bán, nhưng thời hạn của nó được giới hạn trong ngày giao dịch.

Lệnh trong ngày thường được đặt trong khung thời hạn mặc định trên các nền tảng giao dịch. Do đó, nhà đầu tư phải chỉ định khung thời gian khác nhau khi hết hạn lệnh nếu muốn điều chỉnh hoặc nó sẽ tự động là lệnh trong ngày.

8. Lệnh tùy chọn – One Cancels the Other Oder – OCO

Lệnh tuỳ chọn (OCO) là một sự kết hợp của lệnh giới hạn và lệnh dừng đã được nói đến ở trên. Một khi đạt được mục tiêu của lệnh giới hạn hoặc lệnh dừng thị lệnh còn lại sẽ TỰ ĐỘNG bị huỷ.

Các nhà đầu tư giàu kinh nghiệm sử dụng các đơn đặt hàng OCO để giảm thiểu rủi ro và tham gia vào thị trường.

Nhà đầu tư có thể sử dụng các lệnh OCO để giao dịch rút lui và đột phá (retracements and breakouts). Nếu bạn muốn giao dịch vượt qua ngưỡng kháng cự hoặc dưới mức hỗ trợ, bạn có thể đặt lệnh OCO sử dụng điểm dừng mua và điểm dừng bán để tham gia thị trường.

Tổng hợp bởi Vnrebates.net

Theo dailyfx.com, Forextips, babypips.com


BẠN CẢM THẤY BÀI VIẾT HỮU ÍCH
Zalo
Xem thêm về Dịch vụ Hoàn Phí Forex lên đến 6usd/lot tại Top 6 sàn tại Vn tại đây

Tin tức khác

Bitcoin và Litecoin đang “lấn sân” qua thể thao?

11-12-2019

Không dừng lại ở vị trí là một loại công cụ tài chính của giới đầu tư. Hiện nay các ứng dụng của crypto nói chung và Bitcoin nói riêng đang dần được tiếp nhận ở rất nhiều phương diện của cuộc sống. Minh chứng rõ ràng nhất là các thỏa thuận mới đây của các sàn crypto với các đơn vị và đội tuyển thể thao chuyên nghiệp trên khắp các châu lục.

Chỉ số Alligator là gì? Chiến lược áp dụng cho trader

10-12-2019

Bài viết hôm nay giới thiệu đến trader một trong những chỉ số kỹ thuật độc đáo nhất của forex. Đó chính là chỉ số alligator. Tên gọi được nhà trader huyền thoại cũng là nhà phát minh lấy cảm hứng từ loài cá sấu và các hoạt động căn bản của nó để so sánh với các tín hiệu và biến động của thị trường.

Toàn bộ tin tức Forex cần biết tuần này chỉ với 1 cú click chuột

10-12-2019

Tổng hợp toàn bộ tin tức Forex cần phải biết để bắt đầu trading trong tuần này, bao gồm đàm phán Mỹ-Trung, dữ liệu cán cân thương mại của Trung Quốc, GDP của Nhật Bản, thử tên lửa của Bắc Triều Tiên, giá đô la Mỹ, cặp tỷ giá GBP/USD và EUR/USD.

Đường trung bình VWMA – Công cụ xác định xu hướng không nên bỏ qua

09-12-2019

Rất khó để sử dụng khối lượng giao dịch trong phân tích kỳ thuật. Tuy nhiên, với đường trung bình VWMA tính toán khá đơn giản, chính là SMA tính thêm khối lượng giao dịch như trọng số của giá. Kết hợp VWMA và SMA là công cụ xác định xu hướng không nên bỏ qua

Phân tích thị trường Forex tuần 9-13/12: Chớ bỏ lỡ cơ hội với GBP

09-12-2019

Tại nước Anh, tình trạng bế tắc của Brexit đã bắt đầu có lối thoát khi các cuộc thăm dò dư luận về cuộc bầu cử vào thứ Năm tới đang cho thấy một chiến thắng mạnh mẽ của chính phủ.

Peer to peer là gì? Bật mí cách áp dụng P2P

06-12-2019

Cho vay ngang hàng (P2P) là cách để mọi người cho vay lẫn nhau. Bạn – với tư cách là người cho vay, sẽ nhận tiền lãi và bạn sẽ lấy lại tiền khi khoản vay được hoàn trả