Đầu cơ là gì? Khi nào thì nhà đầu tư sinh lợi hoặc thua lỗ khi đầu cơ tiền tệ?

Nếu bạn thắc mắc đầu cơ là gì? Đây là giải thích đơn giản cho bạn. Đầu cơ liên quan đến lợi nhuận từ sự thay đổi giá của một tài sản. Cho dù bạn xem xét loại tài sản nào, sự thay đổi giá mong muốn là sự gia tăng khi bạn bán nó. Nói cách khác, tất cả đầu cơ liên quan đến việc mua thấp và bán cao.


Đầu cơ là gì? Tiền tệ cũng có thể được mua và bán để kiếm lợi nhuận. Các loại đầu cơ với tỷ giá hối đoái khác nhau, nhưng chúng đều có một điểm chung: kỳ vọng về sự thay đổi của tỷ giá hối đoái trong tương lai gần.

Đầu cơ là gì? Khi nào thì nhà đầu tư sinh lợi hoặc thua lỗ khi đầu cơ tiền tệ? 1
Đầu cơ là gì?

Tất nhiên, bạn có thể mua và bán tiền tệ tại các thị trường giao ngay hoặc thị trường phái sinh. Trong thị trường giao ngay, tài sản được giao dịch để giao hàng ngay lập tức. Trong các thị trường phái sinh, mặc dù thỏa thuận được thực hiện ngày hôm nay, giao dịch thực tế (mua hoặc bán ngoại tệ) diễn ra vào một ngày trong tương lai (ví dụ: hai tháng kể từ bây giờ).

Các ví dụ bằng số sau đây liên quan nhiều hơn một chút so với việc mua hoặc bán ngoại tệ. Để đơn giản, các ví dụ sau đây giả định rằng bạn muốn mua ngoại tệ và đặt nó vào tài khoản thu lãi. Bây giờ điều này nhân đôi nguồn lợi nhuận của bạn: Bạn có thể kiếm tiền từ những thay đổi trong tỷ giá hối đoái và lãi thu được từ ngoại tệ.

Khi nào thì đầu cơ đi đúng hướng?

Đầu cơ là gì? Khi nào thì nhà đầu tư sinh lợi hoặc thua lỗ khi đầu cơ tiền tệ? 2
Đầu cơ là gì? Đầu cơ đi đúng hướng

Giả sử Ngân hàng Hoa Kỳ hy vọng đồng franc Thụy Sĩ (CHF) sẽ tăng giá từ $ 1,069 đến $ 1,112 một năm kể từ bây giờ. Ngân hàng Hoa Kỳ vay 10.000.000 đô la với lãi suất 1,5% trong một năm, chuyển đổi nó thành đồng franc Thụy Sĩ theo tỷ giá hiện tại và gửi tiền vào tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ tại Ngân hàng Helvetica trong một năm với lãi suất hàng năm là 1,75%.

Một năm kể từ bây giờ, Ngân hàng Hoa Kỳ rút tiền franc Thụy Sĩ, chuyển đổi chúng thành đô la trong thị trường giao ngay trong tương lai và hy vọng sẽ kiếm được lợi nhuận.

Dưới đây là các bước tính toán lợi nhuận của ngân hàng:

  1. Ngân hàng Hoa Kỳ chuyển đổi 10.000.000 đô la sang đồng franc Thụy Sĩ với tỷ giá hối đoái là 1.069 đô la và nhận được CHF 9.354.537 (10.000.000 đô la / 1.069 đô la).
  2. Ngân hàng Hoa Kỳ gửi CHF 9.354.537 vào tài khoản tiết kiệm với Ngân hàng Helvetica trong một năm với lãi suất hàng năm là 1,75%.

Do đó, bạn cần tính toán số tiền mà Ngân hàng Hoa Kỳ nhận được từ ngân hàng Thụy Sĩ một năm kể từ bây giờ.

Công thức liên quan đến giá trị tương lai (FV) với giá trị hiện tại (PV) là:FVPV=1+R

Công thức trên chỉ ra rằng giá trị tương lai lớn hơn giá trị hiện tại theo hệ số lãi suất (1 + R). Giả sử rằng bạn hiện có 100 đô la, là giá trị hiện tại (PV). Trong một năm, bạn muốn ngày hôm nay 100 đô la trở thành 110 đô la, đó là giá trị tương lai (FV). Đặt  các số này vào phương trình:

$ 110 / $ 100 = 1 + R = 1.1

Lưu ý rằng đơn vị tiền tệ bị mất đi trong phương trình. Giá trị tương lai lớn hơn 10% so với giá trị hiện tại, biểu thị mức lãi suất (R) là 10%.

Bây giờ bạn có thể thao tác công thức cơ bản, tùy thuộc vào những gì chưa biết trong một tình huống. Trong ví dụ về Ngân hàng Hoa Kỳ, bạn biết giá trị hiện tại (PV) và lãi suất (R). Do đó, biến chưa biết là giá trị tương lai (FV). Công thức tiếp theo cho thấy giá trị tương lai (FV) bằng giá trị hiện tại (PV) nhân với hệ số lãi suất (1 + R):

FV = PV x (1 + R)

Bây giờ bạn có thể bỏ các biến đã biết trong phương trình trước. Bạn biết rằng Ngân hàng Hoa Kỳ có CHF 9.354.537 và lãi suất hàng năm là 1,75 phần trăm. Do đó, giá trị tương lai là:

FV = CHF9,354,537 x (1 + 0,0175) = CHF9,518,241

Vì vậy, Ngân hàng Hoa Kỳ sẽ nhận được CHF9,518.241 một năm kể từ bây giờ.

Giả sử Ngân hàng Hoa Kỳ đúng trong kỳ vọng của mình và đồng franc Thụy Sĩ đã tăng giá lên 1.112 đô la một năm kể từ bây giờ.

Do đó, Ngân hàng Hoa Kỳ rút CHF9,518.241 từ Ngân hàng Helvetica, chuyển đổi thành đô la và nhận $ 10,584,284 (CHF9,518,241 x $ 1,112).

Nhưng chờ đã! Ngân hàng Hoa Kỳ vẫn cần phải trả hết khoản vay của mình một năm kể từ bây giờ với lãi suất 1,5 phần trăm.

Tại đây, bạn cũng có thể sử dụng công thức giá trị tương lai, trong đó giá trị hiện tại là số tiền cho vay, 10.000.000 đô la và lãi suất là 1,5 phần trăm:

FV = USD10.000.000 x [1 + 0,015] = USD10.150.000.

Do đó, sau khi trả hết khoản vay, Ngân hàng Hoa Kỳ có khoản lãi $ 434,284 ($ 10,584,284 – $ 10.150.000).

Để tính tỷ lệ hoàn vốn của Ngân hàng Hoa Kỳ cho khoản đầu cơ này, hãy tính phần trăm thay đổi giữa số tiền mà ngân hàng nhận được và đã trả:$10,584,284-$10,150,000$10,150,000=0.0428

Kết quả này cho thấy Ngân hàng Hoa Kỳ nhận được tỷ lệ lợi nhuận (hoặc lợi nhuận) hàng năm là 4,28 phần trăm từ đầu cơ này. Nhưng hãy cẩn thận khi bạn gọi nó là lợi nhuận. Trong ví dụ này, bạn không được cung cấp các cơ hội đầu tư thay thế cho Ngân hàng Hoa Kỳ tại Hoa Kỳ hoặc các nơi khác.

Miễn là tỷ lệ hoàn vốn của Ngân hàng Hoa Kỳ sẽ nhận được ở Hoa Kỳ hoặc bất cứ nơi nào trên thế giới là dưới 4,28 phần trăm (giữ hằng số rủi ro), ví dụ này cho thấy đầu cơ đã sinh lời.

Khi nào thì đầu cơ đi sai hướng?

Đầu cơ là gì? Khi nào thì nhà đầu tư sinh lợi hoặc thua lỗ khi đầu cơ tiền tệ? 3
Đầu cơ là gì? Thua lỗ do đầu cơ


Bây giờ bạn thấy làm thế nào Ngân hàng Hoa Kỳ có thể mất tiền trong đầu cơ. Như trong ví dụ trước, Ngân hàng Hoa Kỳ kỳ vọng sự tăng giá của đồng franc Thụy Sĩ (CHF) từ $ 1,069 đến $ 1,112 trong 60 ngày. Ngân hàng Hoa Kỳ vay 10.000.000 đô la với lãi suất 1,5% trong 60 ngày, chuyển đổi nó thành đồng franc Thụy Sĩ theo tỷ giá hiện tại và gửi tiền vào tài khoản tại Ngân hàng Helvetica trong 60 ngày với lãi suất 1,75%.

Vào cuối thời hạn 60 ngày, Ngân hàng Hoa Kỳ chuyển đổi đồng franc Thụy Sĩ thành đô la.

Do đó, hầu hết các tính toán của bạn được liên kết với ví dụ trước cũng đúng ở đây, có nghĩa là Ngân hàng Hoa Kỳ chuyển đổi 10.000.000 đô la sang đồng franc Thụy Sĩ và nhận CHF9.354.537. Sau đó, nó gửi tiền với Ngân hàng Helvetica trong 60 ngày với lãi suất 1,75 phần trăm. Vào cuối thời hạn 60 ngày, Ngân hàng Hoa Kỳ nhận được CHF9.381.821.

Nhưng giả sử rằng Ngân hàng Hoa Kỳ sai lần này về những kỳ vọng của nó về tỷ giá giao ngay trong tương lai. Khi Ngân hàng Hoa Kỳ rút CHF9.381.821 từ Ngân hàng Helvetica, nó nhận thấy rằng đồng franc Thụy Sĩ đã mất giá từ $ 1,069 đến $ 1,059 thay vì tăng lên $ 1.112.

Trong trường hợp này, Ngân hàng Hoa Kỳ nhận được $ 9,935,348 (CHF9,381,821 x 1,059), ít hơn khoản thanh toán do khoản vay ($ 10,025,000). Trong trường hợp này, Ngân hàng Hoa Kỳ bị lỗ $ 89,652 ($ 9,935,348 – $ 10,025,000).

Tổng hợp bởi Vnrebates.net

Theo Dummies

Xem thêm về Dịch vụ Hoàn Phí Forex lên đến 6usd/lot tại Top 6 sàn tại Vn tại đây