Định chế tài chính là gì? – Quỹ tương hỗ là gì?

Bài viết này giúp người đọc tìm hiểu định chế tài chính là gì với một hình thức định chế tài chính khá quen thuộc ở các nước phát triển và cũng đang dần phổ biến ở các nước đang phát triển – Quỹ thương hỗ.


Đối với một số nhà đầu tư (mới và cũ), chọn chứng khoán riêng lẻ để đầu tư và quản lý có thể chịu nhiều rủi ro. Vì thế họ quyết định tham gia quỹ tương hỗ. Với ưu điểm như tăng tính bảo đảm và rủi ro thấp hơn, quỹ tương hỗ là một trong những lựa chọn đầu tư nóng nhất hiện có. Nhưng trước khi thật sự bỏ tiền vào, bạn cần biết những khuyết điểm của quỹ tương hỗ. Bài viết dưới đây giúp bạn trả lời 4 câu hỏi chính: quỹ tương hỗ là gì? Các loại quỹ tương hỗ? Ưu và nhược điểm của quỹ tương hỗ? Và những lưu ý nào đối với nhà đầu tư cá nhân khi quyết định bỏ tiền vào quỹ tương hỗ?

Định chế tài chính là gì? Quỹ tương hỗ là gì?

Định chế tài chính là gì? Quỹ tương hỗ là gì?

Một quỹ tương hỗ xuất hiện khi các nhà đầu tư cá nhân cung cấp tiền cho các nhà quản lý quỹ để đầu tư vào các chứng khoán khác nhau (như cổ phiếu và trái phiếu). Bởi vì quỹ tương hỗ mang tính tập thể, mọi cổ đông hoặc nhà đầu tư đều được hưởng lợi nhuận và thua lỗ một phần bằng nhau – và chi phí của quỹ tương hỗ được chia sẻ theo tỷ lệ chi phí. Bởi vì các quỹ được đa dạng hóa đầu tư giữa cổ phiếu, trái phiếu và các chứng khoán khác, nên chúng thường có rủi ro thấp hơn so với cổ phiếu hoặc trái phiếu riêng lẻ.

Các quỹ tương hỗ được điều hành bởi các nhà quản lý quỹ, họ sẽ tạo ra danh mục đầu tư với những mục tiêu đầu tư khác nhau. Một số nhà quản lý, như các nhà quản lý quỹ thu nhập cố định, tập trung vào việc tạo ra các khoản đầu tư có rủi ro thấp, thanh toán cao cho quỹ của họ, trong khi các nhà quản lý tăng trưởng dài hạn cố gắng đánh bại Nasdaq hoặc S&P 500 trong năm tài chính.

Cổ phiếu trong một quỹ tương hỗ (còn gọi là đơn vị quỹ tương hỗ) thường được mua theo giá trị tài sản ròng hiện tại của quỹ (NAV- net asset value, hoặc đôi khi là NAVPS- net asset value per share) trên mỗi cổ phiếu. Con số này được xác định bằng cách chia tổng giá trị của tất cả các chứng khoán trong quỹ cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Định chế tài chính là gì? Những điều cần biết về quỹ tương hỗ

Thực tế, các quỹ tương hỗ là những khoản đầu tư giống như mua cổ phiếu trong các công ty. Các nhà đầu tư mua cổ phiếu vào quỹ tương hỗ, với những yêu cầu đối với tài sản của quỹ như đầu tư vào cổ phiếu các công ty (lợi nhuận từ các khoản đầu tư mà quỹ tương hỗ tạo ra). Vì vậy, giá trị của quỹ tương hỗ phụ thuộc vào giá trị của danh mục đầu tư.

Định chế tài chính là gì? Quỹ tương hỗ làm gì?

Khi bạn đầu tư vào một quỹ tương hỗ, một nhà quản lý quỹ sẽ lấy các quỹ chung đóng góp vào quỹ đầu tư và tiến hành đầu tư vào các chứng khoán khác nhau, chẳng hạn như cổ phiếu và trái phiếu.

Nhà quản lý quỹ thường được thuê bởi một ban giám đốc và thường là chủ sở hữu một phần của quỹ đó. Các nhà quản lý quỹ đôi khi sẽ thuê các nhà phân tích để giúp họ đưa ra quyết định đầu tư. Hầu hết các quỹ sẽ kế toán tính toán giá trị tài sản ròng của quỹ mỗi ngày, điều này sẽ quyết định giá cổ phiếu của quỹ. Hầu hết các quỹ cũng có nhân sự về quy định và tuân thủ luôn cập nhật các quy định.

Khi nhà đầu tư mua vào quỹ tương hỗ, tiền của họ được người quản lý quỹ sử dụng để đầu tư vào các chứng khoán khác nhau với các mục tiêu nhất định về rủi ro và lợi nhuận – như tăng trưởng dài hạn hoặc thu nhập cố định. Một số quỹ có thể rủi ro hơn các quỹ khác, nhưng nói chung, cấu trúc của một quỹ tương hỗ giữ rủi ro ở mức tương đối thấp.

Ngoài ra, các quỹ tương hỗ chỉ giao dịch một lần mỗi ngày và thường là một phần của tài khoản hưu trí cá nhân – 401(k),IRA.

Có lẽ ưu điểm lớn nhất của các quỹ tương hỗ là tiền được quản lý bởi một người khác không phải nhà đầu tư cá nhân – đặt các quyết định khó khăn trong tay một chuyên gia. Bởi vì quản lý quỹ là công việc duy nhất của họ, người quản lý quỹ có thể dành nhiều thời gian và chuyên môn hơn để phân bổ tiền của bạn một cách khôn ngoan hơn chính bạn có thể.

Định chế tài chính là gì? Ưu và nhược điểm của các quỹ tương hỗ

Định chế tài chính là gì? Ưu và nhược điểm của quỹ tương hỗ

Ngoài ra, vì các quỹ tương hỗ thường cung cấp các danh mục đầu tư đa dạng với tiền của một tập thể, rủi ro cá nhân cho mỗi nhà đầu tư được giảm xuống, khiến các quỹ tương hỗ có rủi ro khá thấp, có lợi nhuận kỳ vọng cao.

Tuy nhiên, các quỹ tương hỗ cũng đi kèm với phí – dưới dạng phí hoạt động hàng năm và phí cổ đông. Phí hoạt động hàng năm thường là 1% -3% số tiền quản lý hằng năm, trong khi phí cổ đông giống như hoa hồng được trả bởi các cổ đông khi họ mua hoặc bán cổ phiếu quỹ.

Ngoài ra, một điều rõ ràng đối với các quỹ tương hỗ là nhà đầu tư các nhân không kiểm soát được cổ phiếu nào đang đầu tư vào – và, đối với nhà đầu tư hiểu biết hoặc nhà đầu tư năng động, điều này có thể gây ra một số thất vọng, đặc biệt là nếu quỹ của họ bắt đầu thua lỗ.

Định chế tài chính là gì? Các loại quỹ tương hỗ khác nhau

Như đã đề cập trước đó, có nhiều loại quỹ với các mục tiêu khác nhau. Bốn loại quỹ cơ bản (về mặt cấu trúc) là quỹ mở, quỹ đóng, quỹ tính phí phát hành và quỹ không tính phí phát hành.

Quỹ mở

Hầu hết các quỹ tương hỗ là các quỹ mở, có nghĩa là có thể tiếp tục phát hành thêm cổ phiếu và không có một số lượng cố định. Vì vậy, cổ phiếu quỹ được mua và bán theo yêu cầu. Với các quỹ mở, quỹ có thể tiếp tục phát hành cổ phiếu dựa trên NAV, hoặc mua lại cổ phiếu khi nhà đầu tư quyết định bán.

Quỹ đóng

Một quỹ đóng có một số lượng cổ phiếu được giao dịch giữa các nhà đầu tư, giống như cổ phiếu. Và, giống như chứng khoán, chúng được giao dịch trên một sàn giao dịch và giá thay đổi theo cung và cầu. Các quỹ tương hỗ này phát hành cổ phiếu của họ thông qua một đợt chào bán công khai ban đầu, hoặc IPO, và giao dịch trên thị trường mở, giống như một công ty.

Bởi vì cổ phiếu của quỹ này chịu áp lực của cung và cầu, các quỹ tương hỗ đóng thường có giá thấp hơn NAV của chúng. Vì vậy, ưu điểm chính của các quỹ đóng là họ thường cung cấp phần bù (premium) phi thường (đôi khi lên tới 50% premium).

Quỹ tính phí phát hành hằng năm

Một số quỹ tương hỗ được coi là quỹ tính phí phát hành (Load fund) – có nghĩa là nhà đầu tư phải trả một khoản hoa hồng bên cạnh NAV trên cổ phiếu của quỹ khi họ đầu tư.

Quỹ không tính phí phát hành hằng năm

Quỹ tương hỗ không tính phí phát hành hàng năm (Non-load fund) không tính phí hoa hồng cho nhà đầu tư. Vì lý do này, các quỹ không tải thường mang lại lợi nhuận cao hơn cho các nhà đầu tư vì không có nhiều khoản phí liên quan đến đầu tư.

Định chế tài chính là gì? Cách đầu tư vào một quỹ tương hỗ

Điều quan trọng nhất trước khi bạn đầu tư vào một quỹ tương hỗ là phải biết mục tiêu cá nhân của bản thân mình. Mức độ rủi ro nào bạn cảm thấy thoải mái? Bạn đã nghiên cứu hiệu suất đầu tư quá khứ của quỹ tương hỗ? Những loại phí bạn sẵn sàng chi trả?

Thông thường, các quỹ là quỹ đầu tư (đầu tư vào cổ phiếu), quỹ thu nhập cố định (đầu tư vào trái phiếu) hoặc thị trường tiền tệ (giống như tiền mặt)

Một trong những yếu tố chính bạn sẽ phải xem xét là ngưỡng tối thiểu để đầu tư vào quỹ tương hỗ – các quỹ khác nhau có mức tối thiểu đầu tư khác nhau.

Để đầu tư, bạn thường có thể mua vào cổ phiếu quỹ tương hỗ thông qua một công ty quỹ tương hỗ, ngân hàng hoặc công ty môi giới (tương tự như cổ phiếu). Ngoài ra, bạn sẽ cần phải quyết định xem bạn muốn đầu tư vào một quỹ có tính phí hay không. Nhưng bất kể bạn đầu tư vào quỹ có tính phí hay khônt, bạn vẫn sẽ phải trả một số khoản phí vận hành nhất định, vì vậy hãy đảm bảo yếu tố đó khi quyết định.

Tuy nhiên, vẫn có một số chi phí cần tính đến – cụ thể là phí giao dịch được tích lũy khi đầu tư vào quỹ tương hỗ, phí phạt sớm nếu bạn muốn bán một quỹ trong 60 đến 90 ngày đầu tiên và tỷ lệ chi phí (từ quỹ) một tỷ lệ đầu tư của bạn.

Bạn có thể kiếm tiền từ quỹ tương hỗ của mình bằng cách bán khoản đầu tư với giá cao hơn hoặc thông qua các kênh phân phối lợi nhuận như cổ tức hoặc tiền lãi có thể được trả trong suốt khoản đầu tư của bạn. Tuy nhiên, hầu hết các quỹ tương hỗ sẽ tái đầu tư cổ tức cho bạn trừ khi bạn có chỉ định khác.

Tổng hợp bởi Vnrebates
Theo Thestreet

x Bitcoin