Đòn bẩy là gì? Bỏ vốn ít vẫn kiếm lợi cao, thật không thể tin được!

Chúng tôi đã giải quyết vấn đề này trước đây, nhưng chủ đề này rất quan trọng, chúng tôi cảm thấy cần phải thảo luận lại. Sau đây chúng ta bắt đầu với câu hỏi đòn bẩy là gì.


 Đòn bẩy
Đòn bẩy là gì?

Định nghĩa về “đòn bẩy” là khả năng kiểm soát một lượng lớn tiền trong đó sử dụng rất ít tiền của chính bạn và vay mượn phần còn lại.

Ví dụ, để kiểm soát một vị thế 100.000 USD, nhà môi giới của bạn sẽ để riêng ra 1,000$ trong tài khoản của bạn. Đòn bẩy của bạn, được thể hiện theo tỷ lệ, bây giờ là 100: 1.

Bạn hiện đang kiểm soát 100,000 đô la chỉ với 1.000 đô la.
Giả sử rằng khoản đầu tư 100.000 đô la tăng lên trị giá 101.000 đô la Mỹ hoặc 1.000 đô la.
Nếu bạn phải tự bỏ ra toàn bộ 100.000 đô la vốn, số tiền lãi bạn nhận được sẽ là 1% ( 1.000 đô la thu được/100.000 đô la bỏ ra đầu tư ban đầu).
Đây cũng được gọi là đòn bẩy 1: 1.

Tất nhiên, tôi nghĩ rằng đòn bẩy 1: 1 là một sự nhầm lẫn bởi vì nếu bạn bỏ ra toàn bộ số tiền đầu tư thì thật ra bạn có đang dùng đòn bẩy đâu!

May mắn thay, bạn không dùng đòn bẩy 1: 1 mà là đòn bẩy 100: 1.

Người môi giới chỉ phải để riêng ra 1.000 đô la tiền của bạn, vì vậy lợi nhuận của bạn là 100% (1.000 đô la thu được / 1.000 đô la đầu tư ban đầu).

Bây giờ chúng tôi muốn bạn thực hiện một bài tập nhanh. Tính lợi nhuận của bạn sẽ là gì nếu bạn bị mất  1,000$.

Nếu bạn tính nó theo cùng cách chúng ta đã làm, và đó chính là cách tính đúng, bạn sẽ kết thúc với một -1% trở lại sử dụng đòn bẩy 1: 1 và -100% khi sử dụng đòn bẩy 100: 1!

Có thể bạn đã nghe những câu nói quen thuộc: “Đòn bẩy là một con dao hai lưỡi.” Hoặc “Đòn bẩy là một con đường hai chiều.”

Như bạn thấy, những câu nói quen thuộc thường không sai!

Đòn bẩy
Đòn bẩy là gì? Nó là một con đường hai chiều”

Ký quỹ (margin) là gì?

Hãy trở lại ví dụ trước đó:

Trong forex, để kiểm soát một vị trí 100.000 đô la, nhà môi giới của bạn sẽ để riêng ra 1.000 đô la từ tài khoản của bạn. Đòn bẩy của bạn, được thể hiện theo tỷ lệ, bây giờ là 100: 1. Bạn hiện đang kiểm soát 100,000 đô la với 1.000 đô la.

Khoản tiền gửi 1,000$ là “tiền ký quỹ” bạn phải cung cấp để sử dụng đòn bẩy.

Ký quỹ  là số tiền cần thiết như một khoản tiền “làm tin” với người môi giới của bạn  để bạn có thể mở một vị thế. Nó được sử dụng bởi nhà môi giới của bạn để duy trì vị thế của bạn.

Số tiền ký quỹ thường được biểu diễn bằng một phần trăm của toàn bộ số tiền của vị thế. Ví dụ, hầu hết các công ty môi giới cho biết họ cần 2%, 1%, .5% hoặc 0.25% giá trị giao dịch để ký quỹ.

Dựa trên biên độ yêu cầu của người môi giới, bạn có thể tính toán đòn bẩy tối đa mà bạn có thể sử dụng với tài khoản giao dịch của bạn.

Nếu nhà môi giới của bạn yêu cầu ký quỹ 2%, bạn có đòn bẩy là 50: 1.

Đòn bẩy Đòn bẩy gia tăng cơ hội cho những người sử dụng nó đúng cách

Dưới đây là các đòn bẩy phổ biến khác  mà hầu hết các nhà môi giới cung cấp:

MARGINĐÒN BẨY TỐI ĐA
5,00%20: 1
3,00%33: 1
2,00%50: 1
1.00%100: 1
0,50%200: 1
 0,25%400: 1

Bên cạnh “yêu cầu ký quỹ/margin required”, có thể bạn sẽ thấy các mục có chứa “margin”  trong nền tảng giao dịch của bạn. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để xác định mỗi thuật ngữ:

Margin required/Yêu cầu ký quỹ: Chúng ta vừa bàn về thuật ngữ này ở trên. Đó là số tiền mà nhà môi giới của bạn yêu cầu từ bạn để mở một vị thế. Nó được thể hiện bằng phần trăm.

Account margin: Đây chỉ là một cụm từ khác trong giao dịch ngân hàng. Đó là tổng số tiền bạn có trong tài khoản giao dịch của bạn.

Used margin: Số tiền mà người môi giới của bạn đã “khóa lại” để giữ các vị thế hiện tại của bạn mở.

Mặc dù số tiền này vẫn là của bạn, bạn không thể sử dụng nó cho đến khi nhà môi giới trả lại cho bạn khi bạn đóng các vị thế hiện tại hoặc khi bạn bị dính Margin Call.

Usable margin: Đây là số tiền trong tài khoản của bạn có sẵn để mở các vị thế mới.

Margin Call: Bạn nhận được điều này khi số tiền trong tài khoản của bạn không thể bù đắp cho khoản lỗ có thể có của bạn. Nó xảy ra khi vốn của bạn dưới mức ký quỹ đã sử dụng của bạn.
Nếu xảy ra Margin Call, một số hoặc tất cả các vị thế đang mở sẽ bị đóng bởi nhà môi giới theo giá thị trường.

Tổng hợp bởi VnRebates
Theo Babypips

Xem thêm về Dịch vụ Hoàn Phí Forex lên đến 6usd/lot tại Top 6 sàn tại Vn tại đây