Cơ quan FCA UK ( FSA UK) giám sát và quản lý các Forex Broker như thế nào?

Bằng cách giữ tiền của khách hàng trong một tài khoản riêng biệt sẽ khiến một broker chịu sự giám sát của FSA không thể sử dụng số tiền của khách hàng để thỏa mãn mục đích cá nhân hay lợi dụng nó trong trường hợp công ty phá sản


Về FCA UK là gì (trước đây là FSA UK) 

Ủy Ban Dịch Vụ Tài Chính – FSA là một bộ phận độc lập, là cơ quan giám sát và quản lý duy nhất cho tất cả các nhà cung cấp dịch vụ tài chính ở Vương Quốc Anh. FSA điều chỉnh đa số những thị trường dịch vụ tài chính, giao dịch và các công ty. FSA đặt ra những chuẩn mực cần phải đạt tới và có thể kiện các công ty nếu họ không thể đạt được những tiêu chuẩn cần thiết. FSA quản lý những dịch vụ tài chính ở Anh từ tháng 12 năm 2011.

 

FCA UK

Yêu cầu cho các broker chịu sự quản lý của FSA

Các Forex broker được giám sát bởi FSA cần phải đạt được rất nhiều tiêu chuẩn và yêu cầu cần thiết, đặc biệt là:

– Bảo đảm chất lượng ngân hàng, nơi mà số tiền của khách hàng được giữ, và hơn nữa phải duy trì chất lượng đó để đáp ứng được tiêu chuẩn của FSA. Ngân hàng đó phải được phê chuẩn bởi FSA

– Giữ cho số tiền của khách hàng tách biệt với số tiền của công ty. Nói cách khác, nghĩa là tách riêng tiền gửi của khách hàng, giúp chúng không thể bị sử dụng như là tài sản của công ty ngay cả trong trường hợp công ty không trả được nợ.

– Định kỳ hàng năm phải cung cấp Báo cáo tài chính nội bộ và BCTC kiểm toán lên FSA quản lý và kiểm tra.

Điều này có ý nghĩa gì cho một Forex trader nhỏ lẻ?

Nói đơn giản, điều này sẽ giúp cho bất kì Forex trader cá nhân nào có sự bảo hộ về đầu tư cao hơn. Bằng cách giữ tiền của khách hàng trong một tài khoản riêng biệt sẽ khiến một broker chịu sự giám sát của FSA không thể sử dụng số tiền của khách hàng để thỏa mãn mục đích cá nhân hay lợi dụng nó trong trường hợp công ty phá sản.

Theo bộ luật của FSA, tất cả số tiền nhận được từ những người gửi tiền đều được xem như là “số tiền của khách hàng”. Những điều luật này hình thành nên một trong những phần quan trọng nhất của hệ thống tài chính UK liên quan tới khách hàng – chúng sẽ bảo vệ người tiêu dùng trong trường hợp một công ty dưới sự giám sát của FSA phá sản. Nếu một công ty chịu sự quản lý của FSA không thể đạt tới được những giao ước về tài chính thì người thanh toán sẽ không được sử dụng số tiền của khách hàng để đáp ứng yêu cầu của bên chủ nợ. Số tiền của khách hàng chỉ có thể được sử dụng để bồi thường cho khách hàng có tiền gửi với công ty đó.

Luật bảo vệ nhà đầu tư: Chính sách bồi thường (the Compensation Scheme)

Nếu một công ty phá sản, khách hàng của công ty đó được bảo vệ bởi the Financial Services Compensation Scheme (FSCS). Điều này nghĩa là FSCS có thể trả tiền đền bù nếu một công ty không có hoặc có thể không có khả năng để chi trả.

 

Đối với thị trường Forex, giới hạn bồi thường được quy định như sau:
Khách hàng nhận 100% của £30,000 đầu tiên + 90% của £20,000 tiếp theo, nhưng không nhận nhiều hơn tổng cộng £48,000.

 

Một điểm khác, luật lệ của FSA không yêu cầu phải mở một tài khoản riêng tách biệt cho mỗi khách hàng. Một tài khoản khách hàng cho tất cả các nhà đầu tư là đủ. Việc này cũng sẽ bảo vệ các nhà đầu tư khỏi tài khoản của công ty. Về việc bảo vệ số tiền chung của khách hàng cũng không có nhiều sự khác biệt. Những nhà đầu tư cá nhân lớn có thể thỏa thuận với các Forex Broker để mở một tài khoản riêng đứng tên họ.

Hiện tại bạn có thể quan tâm đến một trong số những sàn thuộc quản lý bởi FCA rất nổi tiếng đó là sàn FXCM. Bạn có thể mở tài khoản và nhận rebates từ chúng tôi bên dưới:

MỞ TÀI KHOẢN FXCM
Nguồn: VnRebates

Xem thêm về Dịch vụ Hoàn Phí Forex lên đến 6usd/lot tại Top 6 sàn tại Vn tại đây