Kinh nghiệm chơi Forex: Đòn bẩy có thể thổi bay tài khoản của bạn nhanh chóng như thế nào?

Trong bài viết này, hãy xem xét kỹ hơn về "đòn bẩy" và chúng tôi sẽ cho bạn thấy cách nó thường xuyên thổi bay tài khoản của các trader không cẩn thận hoặc quá nóng vội trên thị trường như thế nào nhé!


Trước khi bắt đầu, hãy để hình ảnh dưới đây giúp bạn tưởng tượng ra những ảnh hưởng tiêu cực của việc sử dụng quá nhiều đòn bẩy và mất toàn bộ số tiền kí quỹ.
 
Kinh nghiệm chơi Forex
Kinh nghiệm chơi Forex: Đừng sử dụng đòn bẩy quá nhiều
 
Chúng ta chắc hẳn đều đã thấy hoặc nghe các sàn giao dịch Forex online quảng cáo về cách họ cung cấp đòn bẩy 200:1 hoặc đòn bẩy 400:1.

Chúng tôi chỉ muốn làm rõ rằng những gì họ đang thực sự nói đến chính là lượng đòn bẩy tối đa bạn có thể giao dịch.

Hãy nhớ rằng tỷ lệ đòn bẩy này phụ thuộc vào số tiền kí quỹ mà sàn giao dịch yêu cầu. Ví dụ: nếu số tiền kí quỹ được yêu cầu là 1%, bạn có đòn bẩy 100: 1.

Các sàn giao dịch luôn có mức đòn bẩy tối đa, còn bạn thì có mức đòn bẩy thực sự phù hợp với mình.
 
Đòn bẩy thực

Đòn bẩy thực là toàn bộ số tiền của vị thế giao dịch chia cho số tiền bạn gửi vào tài khoản giao dịch của bạn.

Chúng tôi sẽ minh họa với ví dụ sau:

Bạn gửi $10,000 trong tài khoản giao dịch của bạn. Bạn mua 1 lot tiêu chuẩn EUR/USD với tỉ lệ $1.0000. Giá trị đầy đủ của vị thế này là $100.000 và số dư tài khoản của bạn là $10,000.

Đòn bẩy thực của bạn là 10:1 ($100,000/$10,000)

Giả sử bạn mua một lot EUR/USD khác với cùng mức giá. Toàn bộ giá trị của vị thế này bây giờ là $200,000, nhưng số dư tài khoản của bạn vẫn là $10,000.

Đòn bẩy thực của bạn bây giờ là 20:1 ($200,000/$10,000)

Bạn đang cảm thấy vui nên bạn mua thêm ba lot EUR/USD nữa mức tỉ lệ tương tự. Toàn bộ giá trị của vị thế của bạn bây giờ là $500,000 và số dư tài khoản của bạn vẫn là $10.000.

Đòn bẩy thực của bạn bây giờ là 50:1 ($500,000/$10,000).
 
Giả sử sàn giao dịch yêu cầu kí quỹ 1%.

Nếu bạn thử tính toán, số dư tài khoản và vốn chủ sở hữu của bạn đều là $10,000, số tiền kí quỹ đã sử dụng là $5,000, và số tiền kí quỹ có thể sử dụng là $5,000 đô la. Đối với một lot, mỗi pip có giá trị là $10.
 

Kinh nghiệm chơi Forex
Kinh nghiệm chơi Forex: Số dư tài khoản và vốn ban đầu trong ví dụ
 
Để nhận được một margin call, giá sẽ phải biến động 100 pips ($5,000 số tiền kí quỹ có thể sử dụng chia cho $50/pip).

Điều này có nghĩa là giá của EUR/USD sẽ phải di chuyển từ 1.0000 đến 0.9900 – mức giá thay đổi 1%.

Sau margin call, số dư tài khoản của bạn sẽ là $5,000.

Bạn mất $5,000 hoặc 50% và giá chỉ biến động 1%.
 
Bây giờ hãy giả sử rằng bạn đặt mua cà phê tại một cửa hàng của McDonald's, sau đó bạn làm đổ cà phê của mình lên laptop trong khi đang lái xe, và sau đó bạn kiện McDonald và giành được phần thắng vì chân của bạn bị phỏng và bạn không biết rằng lúc ấy cà phê đang còn nóng.

Tóm lại, bạn gửi $100,000 vào tài khoản giao dịch thay vì $10,000 đô la.

Bạn chỉ mua 1 lot EUR/USD với tỷ lệ 1.0000. Số tiền đầy đủ của vị thế này là $100,000 và số dư tài khoản của bạn là $100,000. Đòn bẩy thực của bạn là 1: 1.

Tài khoản giao dịch của bạn sẽ trông như thế này:
 

Kinh nghiệm chơi Forex
Kinh nghiệm chơi Forex: Tài khoản của bạn với mức đòn bẩy thực 1:1
Trong ví dụ này, để nhận được một margin call, giá sẽ phải biến động 9,900 pips ($99,000 số tiền kí quỹ có thể sử dụng chia cho $10/pip).

 Điều này có nghĩa là giá của EUR/USD sẽ phải biến động từ 1.0000 đến 0.01! Đây là mức giá thay đổi 99% hoặc về cơ bản là 100%!
 
Giả sử bạn mua thêm 19 lot, ở mức tỉ lệ tương tự như giao dịch đầu tiên.
 
Toàn bộ giá trị vị thế của bạn là $2,000,000 và số dư tài khoản của bạn là $100,000. Đòn bẩy thực của bạn là 20:1.

Kinh nghiệm chơi Forex
Kinh nghiệm chơi Forex: Tài khoản giao dịch của bạn với mức đòn bẩy thực 20:1
Để nhận được margin call, giá sẽ phải biến động 400 pips ($80,000 số tiền kí quỹ có thể sử dụng chia cho ($10/pip x 20 lots)).

Điều đó có nghĩa là giá của EUR/USD sẽ phải biến động từ $1.0000 đến $0.9600 – mức giá thay đổi là 4%.

Nếu bạn đã nhận được margin call và giao dịch kết thục ở mức giá margin call, tài khoản giao dịch của bạn sẽ trông như thế này:
 

Kinh nghiệm chơi Forex
Kinh nghiệm chơi Forex: Tài khoản giao dịch của bạn khi giá biến đổi 4%
Bạn đã lỗ $80,000 rồi đấy! Bạn đã thổi bay 80% tài khoản của mình và giá chỉ biến động 4%!
Bạn có thấy tác động của đòn bẩy không?!
 
Đòn bẩy tăng cường sự biến động trong giá tương đối của một cặp tiền tệ bằng yếu tố đòn bẩy trong tài khoản của bạn.
 
Tổng hợp bởi VnRebates
Theo BabyPips
 
Bitcoin