Làm thế nào để giao dịch ngoại hối bằng biểu đồ phân tích kỹ thuật mô hình nến?

Phân tích kỹ thuật là hành động giá thiết thực có thể giúp bạn đưa ra quyết định mua và bán. Hầu hết các phân tích kỹ thuật được thực hiện bằng cách sử dụng biểu đồ phân tích kỹ thuật với kiểu mẫu và biểu đồ khác nhau. Vì vậy, phân tích kỹ thuật đôi khi được gọi là phân tích biểu đồ.


Trước hết chúng ta cần biết phân tích kỹ thuật là gì?

Phân tích kỹ thuật là hành động giá thiết thực có thể giúp bạn đưa ra quyết định mua và bán. Hầu hết các phân tích kỹ thuật được thực hiện bằng cách sử dụng biểu đồ phân tích kỹ thuật với kiểu mẫu và biểu đồ khác nhau. Vì vậy, phân tích kỹ thuật đôi khi được gọi là phân tích biểu đồ. Phân tích cơ bản (phân tích kinh tế thị trường) luôn là cơ sở của phân tích kỹ thuật vì thế phân tích cơ bản không coi trọng việc dựa vào phân tích kỹ thuật. Vì vậy, có thể nói rằng phân tích kỹ thuật quan trọng hơn phân tích cơ bản.

Tại sao chúng ta nên sử dụng mô hình nến:

Không nghi ngờ gì, chúng ta biết rằng mô hình nến là mẫu biểu đồ phổ biến nhất trong số các biểu đồ thanh và biểu đồ đường và 90% -95% thương nhân dễ dàng sử dụng nó để phân tích kỹ thuật của họ. Hầu hết thời gian di chuyển dựa trên hành động giá và hiểu biểu đồ mô hình nến là rất quan trọng.

Từ mô hình cây nến, chúng ta có thể nhận được mẫu hình “pin bar” là mẫu có liên quan nhất giúp chúng ta hiểu được sự di chuyển của thị trường một cách dễ dàng. Về cơ bản nếu Pin bar từ chối mức giá chuyển động quan trọng thì thị trường di chuyển theo hướng nghịch đảo. Nhưng không phải mọi Pin bar sẽ xuất hiện 100%! Vì vậy chúng ta cần phải hiểu đúng và thích hợp pinbar để làm chủ được thị trường.

Ở đây tôi sẽ thảo luận về mô hình nến quan trọng nhất giúp bạn hiểu chiến lược hành động giá của thị trường một cách chính xác và đưa ra quyết định kinh doanh đúng đắn.
 

biểu đồ phân tích kỹ thuật
Mẫu hình nến cơ bản trong biểu đồ phân tích kỹ thuật
Ở đây bạn thấy mô hình biểu đồ nến tăng (bullish) và giảm (bearish). Trong đó, các mẫu biểu đồ tăng giá mở cửa ở mức thấp hơn và đóng cửa ở mức cao hơn có nghĩa là người mua đang tham gia vào. Đối với mô hình nến giảm giá mở cửa ở mức cao hơn và đóng cửa ở mức thấp hơn có nghĩa là người bán đang tham gia vào.

 

biểu đồ phân tích kỹ thuật
Pinbar của mẫu hình nến tăng và giảm cơ bản:
Mẫu Pin bar của mẫu hình nến tăng và giảm trong biểu đồ phân tích kỹ thuật

i) Tín hiệu tăng giá cho thấy thị trường sẽ tăng do thân nến của nó ở phía trên và đuôi ở phía dưới.
ii) Đối với pinbar giảm cho thấy vùng có xu hướng giảm và ở đây người bán đang tham gia với nhiều lực đẩy được tiết lộ vì đuôi ở phía trên và thân nến ở cấp thấp hơn. 
Các loại hình nghiên cứu mô hình nến khác nhau:

Tên của các mẫu hình nến là từ thú vị và tôi sẽ mô tả chúng bằng ngôn ngữ dễ hiểu và ngắn gọn

# Cái búa (Hammer)
 

biểu đồ phân tích kỹ thuật
Biểu đồ phân tích kỹ thuật hình cái búa
 
i) Pinbar này cho tín hiệu tăng giá của thị trường và nó xuất hiện sau một xu hướng giảm giá.
ii) Phạm vi giá đóng cửa và mở cửa nhỏ và thân nến có thể có màu xanh lá cây hoặc màu đỏ. Vì vậy, khi bạn nhìn thấy pinbar này thì bạn có thể đưa ra quyết định MUA.
Trong một lệnh nó cho thấy rằng người mua đang bắt đầu tham gia mua khi giá đóng cửa phần trên cao của cái búa (hammer), và đưa ra tín hiệu dừng ở mức thấp nhất bên dưới búa

# Người treo (Hanging man)
 

biểu đồ phân tích kỹ thuật
Biểu đồ phân tích kỹ thuật hình người treo
(i) Pinbar này giống với búa nhưng nó lại xuất phát từ sau một xu hướng tăng đáng kể.
(ii) Khi tìm thấy pinbar “Hanging man” này bạn có thể đưa ra quyết định BÁN với phân tích thích hợp.

# Doji
 

biểu đồ phân tích kỹ thuật
Biểu đồ phân tích kỹ thuật – nến Doji
i) Doji xuất hiện khi giá mở và đóng tại cùng một vị trí.
ii) Có bốn loại mô hình nến doji là star (ngôi sao), gravestone (bia mộ), dragonfly (chuồn chuồn) và fourprice. Đây là pinbar quan trọng nhất và giúp bạn đưa ra quyết định chính xác để tham gia thị trường.
iii) Khi doji xuất hiện sau một xu hướng giảm đáng kể thì bạn có thể đưa ra quyết định MUA và khi nó xuất hiện sau một xu hướng tăng thì bạn có thể đưa ra quyết định bán.

# Sao băng (Shooting Star)
 

biểu đồ phân tích kỹ thuật
Biểu đồ phân tích kỹ thuật – sao băng
(i) Nó xuất hiện sau một xu hướng tăng giá dài có nghĩa là người mua đang ra ngoài thị trường và người bán đang tham gia.
(ii) Bạn có thể thực hiện giao dịch BÁN khi giá đóng dưới mẫu hình nến bắt đầu quay.
(iii) Đặt lỗ dừng ở phần trên của ngôi sao băng.

# Sao Mai (Morning Star)
 

biểu đồ phân tích kỹ thuật
Biểu đồ phân tích kỹ thuật – sao mai
i) Nó có thể hình thành sau một xu hướng giảm ngắn hạn. Nó có bóng cao nhất cao hơn và bóng thấp nhất thấp hơn.
ii) Giá mở cửa và đóng cửa có thể đóng. Nó có thể sẽ tăng sau khi mô hình nến giảm.
iii) Nó có thể giúp bạn mở một giao dịch MUA khi người mua bắt đầu xuất hiện trên thị trường.

# Sao Hôm(Evening Star)
 

biểu đồ phân tích kỹ thuật
Biểu đồ phân tích kỹ thuật sao hôm
i) Ngôi sao buổi tối nằm đối diện với mô hình nến sao buổi sáng. Điều đó có nghĩa là người mua sẽ ra khỏi thị trường và người bán bắt đầu tham gia vào thị trường
ii) Đây là một pinbar giảm giá để nó có thể giúp bạn thực hiện giao dịch BÁN.

# Nhấn chìm tăng trưởng
 

biểu đồ phân tích kỹ thuật
Biểu đồ phân tích kỹ thuật – nhấn chìm tăng trưởng
i) Bullish Engulfing xuất phát từ xu hướng giảm thuần túy và người bán bị mắc kẹt khi nhiều người mua đang đến với nhiều mong muốn mua hơn.
ii) Có thể giúp bạn đưa ra quyết định mua nếu cây nến tiếp theo đóng cửa ở mức tăng so với cây nến tăng giá này.

# Nhấn chìm suy giảm

 

biểu đồ phân tích kỹ thuật
Biểu đồ phân tích kỹ thuật – nhấn chìm suy giảm
 
(i) Đây là mô hình nến giảm giá khác và nó có thể mở ra sau một mô hình đã cho.
(ii) Nếu nó được hình thành ở mức kháng cự thì bạn có thể đưa ra quyết định BÁN.

# Mây đen bao phủ

 

biểu đồ phân tích kỹ thuật
Biểu đồ phân tích kỹ thuật – mây đen bao phủ
 
i)    Sau một mô hình nến tăng giá nếu nến đỏ hoặc nến tăng mở cửa ở mức cao hơn thì giá tăng và kết thúc đóng cửa ở mức thấp hơn nến tăng so với mô hình nến đám mây đen bao phủ được hình thành, bạn có thể đưa ra quyết định BÁN.
ii)    Mở ra quyết định bán nhanh, bạn có thể đợi cho cây nến tiếp theo để xác nhận.

# Người có mang
 

biểu đồ phân tích kỹ thuật
Biểu đồ phân tích kỹ thuật – người có mang
i) Khi mô hình nến giảm giá được mở thấp hơn so với mô hình tăng và đóng cửa ở mức cao hơn thì mẫu hình Harami hoặc giảm được hình thành.
ii) Cây nến này có thể giúp bạn đưa ra quyết định BÁN ở mức kháng cự.
 
Cảnh báo rủi ro: Không đưa ra quyết định nhanh chóng về việc mở bán hoặc mua giao dịch khi bạn nhìn thấy mẫu hình pinbar hoặc nến quan trọng. Bạn nên cẩn thận về thời gian thông báo những tin tức cơ bản, phân tích thị trường với mức hỗ trợ kháng cự, điểm pivot, fibonacci thoái lui vv.  Sau tất cả, bạn có thể đưa ra quyết định thực hiện một giao dịch đúng với một quy tắc quản lý tài chính ổn định.

 

Tổng hợp bởi VnRebates
Theo Forexfunction
x Bitcoin