Sự kiện kinh tế quan trọng trong thị trường Forex

Lãi suất là nhân tố tốt dẫn dắt chính của thị trường ngoại hối và mỗi chỉ số kinh tế được theo dõi chặt chẽ bởi FED bởi vì họ quyết định chính sách tiền tệ. Vì lý do này nên rất nhiều trong số các chỉ số này có thể có tác động đáng kể trên thị trường ngoại hối.


Các chỉ số kinh tế được theo dõi liên tục bởi giới đầu tư, các tin tức được công bố có thể có ảnh hưởng ngay lập tức và gây biến động mạnh trên thị trường Forex. Có ba loại chỉ số chính: chỉ số sớm, chỉ số cùng thời điểm và chỉ số trễ. Chỉ số báo sớm được cho là thay đổi trước những thay đổi trong nền kinh tế, có thể cung cấp một số ý tưởng về những gì có thể xảy ra trước khi nó thực sự xảy ra. Chỉ số trùng thời điểm phản ánh thay đổi trong nền kinh tế tại cùng một thời điểm thực sự xảy ra. Chỉ số trễ thay đổi sau sự thay đổi của nền kinh tế và ít được sử dụng để dự đoán. Lãi suất là nhân tố tốt dẫn dắt chính của thị trường ngoại hối và mỗi chỉ số kinh tế được theo dõi chặt chẽ bởi FED bởi vì họ quyết định chính sách tiền tệ. Vì lý do này nên rất nhiều trong số các chỉ số này có thể có tác động đáng kể trên thị trường ngoại hối.

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP)

Sự kiện kinh tế quan trọng trong thị trường Forex 1

Báo cáo GDP là quan trọng nhất trong tất cả các chỉ số kinh tế, là thước đo lớn nhất về tình trạng tổng thể của nền kinh tế. Số GDP được công bố lúc 8:30 am EST vào ngày cuối cùng của mỗi quý và nó phản ánh hoạt động của quý trước. GDP là tổng hợp (tổng cộng) giá trị tiền tệ của tất cả các hàng hóa và dịch vụ sản xuất của toàn bộ nền kinh tế trong quý, điều này không bao gồm các hoạt động quốc tế. Tốc độ tăng trưởng GDP là chỉ số quan trọng cần tìm kiếm.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)

Báo cáo chỉ số CPI là thước đo lạm phát sử dụng rộng rãi nhất. Báo cáo này được công bố vào lúc 8:30 am EST xung quanh ngày 15 của mỗi tháng và phản ánh dữ liệu của tháng trước. CPI đo lường sự thay đổi trong chi phí của một gói hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng từ tháng trước đến tháng sau.
Sự kiện kinh tế quan trọng trong thị trường Forex 2

Chỉ số giá nhà sản xuất (PPI)

Cùng với chỉ số CPI, PPI là một trong hai phương pháp đo lường quan trọng nhất của lạm phát. Báo cáo này được công bố vào lúc 8:30 am EST trong tuần thứ hai của mỗi tháng và nó phản ánh dữ liệu của tháng trước. Chỉ số giá sản xuất đo lường giá cả hàng hóa ở cấp độ bán buôn. Ngược lại với CPI, PPI đo lường nhà sản xuất nhận được hàng hóa giá bao nhiêu trong khi chỉ số CPI đo lường chi phí thanh toán của người tiêu dùng đối với hàng hóa.

Chỉ số doanh số bán lẻ (Retail Sales Index)

Chỉ số doanh số bán lẻ đo lường hàng bán trong ngành công nghiệp bán lẻ, từ các chuỗi cửa hàng lớn đến của hàng nhỏ mang tính địa phương, phải mất một mẫu tập hợp các cửa hàng bán lẻ trên cả nước. Các doanh số bán lẻ được công bố lúc 8:30 am EST xung quanh ngày 12 của tháng, phản ánh dữ liệu so với tháng trước. Báo cáo này thường được sửa đổi khá đáng kể sau những con số cuối cùng công bố.

Các chỉ số việc làm (Employment Indicators)

Thông báo việc làm quan trọng nhất xảy ra vào ngày thứ sáu đầu tiên của mỗi tháng lúc 8:30 am EST. Thông báo này bao gồm tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ phần trăm của lực lượng lao động thất nghiệp, số lượng việc làm mới được tạo ra, giờ trung bình làm việc trong tuần, và thu nhập trung bình mỗi giờ. Báo cáo này thường gây ra những diễn biến đáng kể trên thị trường.

NAPM (National Association of Purchasing Management)

Báo cáo này được là Hiệp hội quốc gia về quản lý mua hàng và đo lường điều kiện trong lĩnh vực sản xuất. Chỉ số NAPM được công bố vào ngày làm việc đầu tiên của tháng vào lúc 10 giờ EST và nó phản ánh dữ liệu của tháng trước.

Chỉ số niềm tin người tiêu dung (Consumer Confidence Index)

Sự kiện kinh tế quan trọng trong thị trường Forex 3
Chỉ số niềm tin người tiêu dùng được báo cáo vào ngày thứ Ba cuối cùng của tháng vào lúc 10 giờ EST, báo cáo đo lường người tiêu dùng cảm thấy tự tin về tình trạng của nền kinh tế cũng như sức mua của họ như thế nào. Niềm tin tiêu dùng được coi là một phần quan trọng của bức tranh kinh tế, người dân càng cảm thấy tự tin về sự ổn định thu nhập càng nhiều khả năng mua hàng.

Đơn đặt hàng lâu bền (Durable Goods Orders)

Báo cáo đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền cho phép đo lường bao nhiêu người đang chi tiêu mua hàng hoá lâu bền- là các sản phẩm được dự kiến ​​sẽ sử dụng nhiều năm. Báo cáo được công bố lúc 8:30 am EST xung quanh ngày 26 mỗi tháng và được cho là cung cấp một số cái nhìn sâu sắc vào tương lai của ngành công nghiệp sản xuất.

Beige book

Báo cáo Beige Book là một phần việc chuẩn bị của FOMC cho các cuộc họp và được công bố 8 lần mỗi năm. Báo cáo được phát hành hai ngày thứ Tư của tháng trước mỗi cuộc họp Ủy ban thị trường mở liên bang (FOMC) lúc 2:15 pm EST. Báo cáo Beige Book tóm tắt tình hình kinh tế trong từng khu vực của FED. Báo cáo này được xem là một chỉ báo cho những hành động của Fed tại cuộc họp sắp tới.

Lãi suất


Sự kiện kinh tế quan trọng trong thị trường Forex 4

Lãi suất là người dẫn dắt chính trong thị trường Forex; tất cả các chỉ số kinh tế đề cập ở trên được theo dõi chặt chẽ của Ủy ban thị trường mở liên bang để đánh giá sức khỏe tổng thể của nền kinh tế. Fed có thể sử dụng các công cụ trong quyền hạn của mình để tăng, giảm hoặc giữ cho lãi suất không thay đổi tùy thuộc vào các bằng chứng đã thu thập được về sức khỏe của nền kinh tế. Vì vậy, trong khi lãi suất là nhân tố chính của hành động giá trên thị trường thì tất cả các chỉ số kinh tế trên cũng rất quan trọng.

Nguồn: Vnrebates.net
Xem thêm về Dịch vụ Hoàn Phí Forex lên đến 6usd/lot tại Top 6 sàn tại Vn tại đây