Volume trong Forex là gì? Ứng dụng của volume giúp bạn đầu tư ra sao

Giá và khối lượng giao dịch là đôi bạn song hành trong phân tích kỹ thuật. Giá sẽ cho thấy hướng của xu hướng và khối lượng giao dịch giúp xác nhận xu hướng đó có bền vững. Trong forex, khối lượng giao dịch có gì khác biệt? Tác dụng của khối lượng trong giao dịch như thế nào? và làm thế nào để xác định khối lượng giao dịch?

Volume là thuật ngữ tiếng anh của khối lượng giao dịch trên thị trường. Khối lượng giao dịch, lãi suất thị trường mở và hành động giá là những thành phần chính trong các quyết định giao dịch. Vậy, volume trong forex là gì? Volume trong forex có quan trọng như trong cổ phiếu và thị trường tương lai? Hoặc, trên thực tế, bạn đã bao giờ sử dụng volume trên biểu đồ Forex của mình chưa? Khối lượng được đo trong thị trường Forex như thế nào? Liệu thị trường Forex có sử dụng mức khối lượng không? Tất cả các câu hỏi này sẽ được thảo luận bên dưới

Volume trong Forex là gì?

Forex là một thị trường phi tập trung hoặc thị trường OTC, có nghĩa là không có công thức về khối lượng hoặc phương pháp theo dõi số lượng hợp đồng và quy mô hợp đồng, như trong thị trường chứng khoán. Thị trường Forex đo lường khối lượng bằng cách đếm các chuyển động của các tick.

Logic đằng sau điều này rất đơn giản:

a) Giá di chuyển lên và xuống theo tick.

b) Thị trường Forex không thể đo lường số lượng hợp đồng được bán, nhưng nó có thể đo lường bao nhiêu tick giá tăng hoặc giảm trong bất kỳ khung thời gian nhất định nào.

c) Khối lượng giao dịch vẫn có thể được đo bằng cách đo xem có bao nhiêu giá tick di chuyển lên và xuống.

d) Do đó, bất kể có bao nhiêu giao dịch đã được hoàn thành để làm cho giá di chuyển, hiệu ứng ròng sẽ được đo lường.

Điều này tương đương với việc tập trung vào kết quả tiếp theo thay vì phân tích quá trình. Việc đo lường khối lượng trong thị trường Forex  chính là xem xét mức giá di chuyển trong một khoảng thời gian nhất định và không quan tâm có bao nhiêu hoặc ít giao dịch mua và bán thực tế cần thiết để khiến giá đó di chuyển 1 tick. Tất cả những gì nó biết là có bao nhiêu tick giá đã di chuyển, bất kể thực tế là nếu 100 hay 10.000 giao dịch tham gia thị trường.

Tác dụng của Volume trong trade

Hành động giá luôn là trọng tâm chính trong giao dịch: giá là số đo số 1! Hầu hết mọi thứ đều có nguồn gốc từ giá và được tính toán dựa trên giá, vì vậy sử dụng hành động giá làm nguồn chính cho các quyết định là hợp lý.

Khối lượng giao dịch – volume được sử dụng để xác nhận các quyết định giao dịch của bạn có ý nghĩa hay không. Dưới đây là những tác dụng chính của Volume được các trader sử dung:

1) Xác nhận độ mạnh của xu hướng giao dịch

Khối lượng có thể xác nhận hướng của xu hướng khi khối lượng tăng theo hướng của xu hướng hiện hữu và giảm khi cặp tiền tệ đang điều chỉnh theo hướng ngược lại của xu hướng.

Đối với một xu hướng tăng, điều này có nghĩa là khối lượng tăng khi giá đang tăng và khối lượng giảm khi giá đang di chuyển xuống.

Đối với một xu hướng giảm, điều này có nghĩa là khối lượng tăng khi giá đang giảm và khối lượng giảm khi giá đang tăng lên.

2) Xác định mức suy yếu của xu hướng

Nếu giá đang đạt đến các mức mới (mức cao hơn hoặc mức thấp thấp hơn), nhưng khối lượng không xác nhận và hỗ trợ các mức giá mới đó, thì điều này có thể cung cấp tín hiệu cảnh báo đầu tiên rằng xu hướng đang suy yếu (có thể thoái lui) hoặc kết thúc (tiềm năng đảo chiều, hoặc chuyển động ngang / tích lũy).

3) Xác nhận BREAKOUT

Trong quá trình tích lũy, các chỉ số đo lường khối lượng giao dịch thường thấp. Nếu khối lượng tăng phá vỡ mô hình tích lũy đó (thường là mô hình nêm, tam giác, cờ, v.v.), thì khối lượng giao dịch đó sẽ xác nhận khả năng cao hơn về mức đột phá breakout bền vững.

4) TÍCH LŨY – PHÂN PHỐI

Tích lũy – Accumulation là giai đoạn khi người mua đang kiểm soát thị trường. Nếu khối lượng giao dịch tăng lên khi thị trường điều chỉnh trong một xu hướng giảm, thì điều này thường có nghĩa là nhiều người mua đang bước vào thị trường và một sự đảo ngược có thể xảy ra. Thông thường, những điều này được xác nhận khi:

a) Khối lượng tăng so với ngày trước nhưng giá đóng cửa cao hơn

b) Giá hầu như không di chuyển xuống, mặc dù khối lượng đã tăng

Phân phối – Distribution là giai đoạn khi người bán đang kiểm soát thị trường. Nếu khối lượng tăng lên khi thị trường điều chỉnh trong một xu hướng tăng, thì điều này thường có nghĩa là nhiều người bán đang bước vào thị trường và một sự đảo ngược có thể xảy ra. Thông thường, những điều này được xác nhận khi:

a) Khối lượng tăng so với ngày trước nhưng giá đóng cửa thấp hơn

b) Giá hầu như không tăng lên, mặc dù khối lượng đã tăng

Chỉ số đo lường sự cân bằng tích lũy / phân phối này và được gọi là Tích lũy / Phân phối -Accumulation / Distribution (AD), được tính như sau:

AD = ((Giá Đóng – Giá Mở) / (Giá Cao – Giá Thấp)) * Khối lượng giao dịch

Nếu chỉ báo AD giảm, biểu thị phân phối – distribution (bán) tiền tệ. Nếu chỉ báo tăng, biểu thị sự tích lũy – accumulation (mua) của tiền tệ.

Indicator đo Volume Buy – Sell

Dưới đây là danh sách các công cụ trader ngoại hối có thể chọn để đo lường Volume trong Forex:

5 loại chỉ báo đo lường volume trong forex

Chỉ báo VOLUME:

Nơi hợp lý nhất để bắt đầu là chỉ báo khối lượng giao dịch – Volume . Công cụ này tính toán số lượng ticks mà một loại tiền tệ di chuyển lên và xuống. Nó thường được sử dụng trong các chỉ báo khác. Ví dụ, chỉ báo Tích lũy / Phân phối – Accumulation/Distribution (AD) được đề cập bên trên bao gồm khối lượng giao dịch như là một phần của các tham số cơ bản của nó.

Chỉ báo On Balance Volume (OBV):

Công cụ này được phát triển bởi Joe Granville và được sử dụng để phát hiện xem khối lượng theo xu hướng bearish giảm hay theo hướng bullish tăng. Chỉ báo này được sử dụng rất phổ biến, và là một trong những chỉ báo dự đoán thương lai.

OBV đánh dấu khối lượng cụ thể trong ngày là giảm hoặc tăng tùy thuộc vào ngày đó có phải là giảm và tăng hay không. Sau đó, nó thêm / giảm khối lượng giao dịch đó vào tổng số mở đang chạy. Tổng số sau đó cho thấy quan điểm cảm tính chung của thị trường. Công thức OBV:

Chỉ báo OBV và tích lũy / phân phối AD tương tự nhau ở chỗ chúng đều là các chỉ báo động lượng sử dụng khối lượng giao dịch để dự đoán sự chuyển động của thị trường forex. Tuy nhiên, đây là nơi kết thúc tương tự.

Hạn chế của chỉ báo OBV

Hạn chế của chỉ báo OBV chính là đây là 1 chỉ số dự báo. Nó có thể đưa ra dự đoán về xu hướng thị trường, nhưng thực tế rất khó để nói được liệu thị trường có đi theo các tín hiệu mà chỉ báo OBV đưa ra hay không. OBV dễ bị tạo ra tín hiệu sai. Do đó, bạn có thể cải thiện hạn chế này bằng cách kết hợp với các chỉ báo trễ hơn. Ví dụ như, thêm một đường trung bình di chuyển vào OBV để tìm kiếm các OBV line breakout; bạn có thể xác nhận một đột phá về giá nếu chỉ báo OBV đang tạo ra một đột phá.

Một lưu ý khác khi sử dụng OBV là khối lượng tăng đột biến trong một ngày có thể khiến chỉ báo mất khá nhiều thời gian để cân bằng lại. Chẳng hạn, thông báo thu nhập bất ngờ của 1 chỉ số hoặc giao dịch khối lượng lớn của 1 tổ chức lớn có thể khiến chỉ báo tăng đột biến hoặc giảm mạnh, nhưng khối lượng tăng đột biến có thể không phải là dấu hiệu của xu hướng.

Chỉ số dòng tiền  –  Money Flow Index – MFI

Chỉ số dòng tiền MFI cho thấy dòng tiền và được tính theo một vài bước. Đây là một bộ dao động nằm trong khoảng từ 0 đến 100, được sử dụng để hiển thị dòng tiền (xấp xỉ giá trị đồng đô la của giao dịch trong một ngày) trong nhiều ngày.

Tính toán chỉ số MFI qua 4 bước như sau:

  1. TP = (H + L + C) / 3;
  2. MF = TP*Volume
  3. MR = Sum(MF+) / Sum(MF-);
  4. MFI = 100 – (100 / (1 + MR))

trong đó :

               TP – Typical Price: giá tiêu biểu;

               H – High: Giá cao nhất hiện tại;

               L – Low: Giá thấp nhất hiện tại;

               C – Close: giá đóng cửa;

               MF – Money Flow: dòng tiền (dương (MF+), nếu TP hiện tại > TP trước đó; âm (MF-) nếu ngược lại);

               Volume – khối lượng;

               MR – Money Ratio: chỉ số tiền.

               Sum: Tổng cộng

               MFI – Money Flow Index: Chỉ số dòng tiền

MFI được sử dụng để đo lường “sự nhiệt tình” của thị trường. Nói cách khác, chỉ số dòng tiền cho thấy một cổ phiếu đã được giao dịch bao nhiêu.

Giá trị từ 80 trở lên thường được coi là quá mua, giá trị thấp hơn 20 được coi là quá bán. Sự khác biệt giữa MFI và hành động giá cũng được coi là đáng kể, ví dụ, nếu giá trải qua đợt tăng mới nhưng mức cao của MFI thấp hơn mức cao trước đó thì điều đó có thể cho thấy mức tăng yếu có khả năng đảo ngược.

MFI được xây dựng theo kiểu tương tự với chỉ số sức mạnh tương đối (RSI). Cả hai đều nhìn vào ngày tăng so với tổng số ngày lên và xuống, nhưng thang đo, tức là những gì được tích lũy vào những ngày đó, là khối lượng (hay xấp xỉ khối lượng đô la thay vì) đối với MFI, trái ngược với thay đổi giá đối với chỉ số RSI.

Chỉ số MFI Market Facilitation Index (MFI):

Chỉ số MFI – Market Facilitation Index, tạm dịch là chỉ báo tạo động lực thị trường, được tạo bởi trader Bill Williams và cũng dựa trên khối lượng.  Chỉ số Market Facilitation Index (MFI) được sử dụng để đo lường độ mạnh yếu của các sự thay đổi giá của một tài sản trong một thời gian xác định. Chỉ số Market Facilitation Index giúp trader nhận biết một xu hướng mới đã được hình thành hoặc sắp bắt đầu hoặc khi thị trường sideway không nên giao dịch

Chỉ số MFI được tính bằng:

MFI = (cao – thấp) / khối lượng giao dịch

Công thức rất đơn giản, nhưng cung cấp nhiều cách hiểu khác nhau kết hợp với khối lượng giao dịch. Có 4 kết hợp khác nhau dựa trên MFI và khối lượng giao dịch.

Các cột màu có ý nghĩa như sau:

Màu xanh lá cây biểu thị chế độ tiếp tục xu hướng mạnh mẽ. Màu nâu cho thấy khu vực tiềm năng của xu hướng đã kết thúc. Màu xanh da trời xảy ra trong môi trường khi thị trường tăng đột biến thành 1 hướng, thường gây nhầm lẫn về hướng xu hướng. Màu xanh lam thể hiện sự chuyển động yếu, không được hỗ trợ bởi khối lượng giao dịch, giá chỉ di chuyển theo quán tính bởi các mức kỳ vọng mà một lượng nhỏ số người tham gia tạo nên. Lúc này, thị trường có khả năng cao diễn ra tình trạng các nhà đầu cơ giao dịch hoặc có sự can thiệp của cá mập. Màu hồng  xuất hiện nhiều nhất khi gần kết thúc một xu hướng. Nó thể hiện sự giằng cho giữa 2 phe mua – bán, giữa “gấu” – “bò”, khối lượng giao dịch rất nhiều nhưng giá không có nhiều thay đổi, di chuyển sideway.

Tổng hợp bởi Vnrebates.net

Theo tradingstrategyguides.com, investiopia.com, wiki

 

Được viết bởi: Đặng Kiều

Tin tức khác

Mở tài khoản Forex ở đâu tốt nhất? Giới thiệu top các sàn Forex hiện tại

28-03-2020

Cùng Vnrebates.net tìm hiểu sàn Forex nào đang được tín nhiệm nhất năm 2020 với danh sách top các sàn uy tín nhất hiện nay.

Những loại chi phí giao dịch mà trader mới không nên bỏ qua?

28-03-2020

Bằng cách xem xét và nắm vững các chi phí giao dịch, trader có thể tự trang bị kiến thức sẵn sàng hơn để quản lý vốn của mình. Đối với nhiều trader ngoại hối, việc không tạo ra lợi nhuận không phải lúc nào cũng là do không thể giao dịch tốt – đôi khi việc quản lý sai hoặc đánh giá thấp các chi phí liên quan có thể dẫn đến thua lỗ khi mà trên lý thuyết tính toán, kết quả giao dịch sẽ dẫn đến thành công.

Swing trader là gì? Tóm tắt 2 chiến lược swing trading thực chiến

28-03-2020

Thị trường Forex là nơi tập trung có vô vàn con người với hàng triệu triệu tính cách khác nhau, nhưng hay thay, tất cả những tính cách đấy đều được tổng hợp lại thành 4 loại trader chính trong thị trường. Swing trader chính là một trong số đó. Đặc điểm của một Swing trader ra sao? Áp dụng phương pháp này cần lưu ý điều gì? Hãy đọc tiếp!

Interest rate là gì? Interest rate ảnh hưởng như thế nào đến thị trường ngoại hối

27-03-2020

Nói đến interest rate hay lãi suất, chúng ta không đề cập đến lãi suất cụ thể của 1 ngân hàng nào, mà chính là đang ám chỉ chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương của 1 quốc gia. Khi lãi suất dự kiến ​​thay đổi, tiền tệ tương ứng thường sẽ phản ứng ngay sau nó. Các ngân hàng trung ương có các công cụ chính sách tiền tệ khác nhau để tác động đến lãi suất cũng như giá trị tiền tệ.

Chỉ số RSI là gì? Hướng dẫn các chiến lược sử dụng RSI hiệu quả nhất

27-03-2020

Chỉ số RSI đã trở thành một trong những chỉ số MT4 được rộng rãi nhất. Sau khi hiểu và áp dụng chính xác, chỉ báo RSI có khả năng cho biết giá đang có xu hướng, khi thị trường bị mua quá mức hoặc bán quá mức và giá tốt nhất để tham gia hoặc thoát giao dịch.

Đánh giá – Review sàn NordFX và hướng dẫn mở tài khoản đầy đủ nhất

27-03-2020

Sàn NordFX cung cấp dịch vụ đơn giản nhưng nhiều tính năng để giao dịch Forex, Kim loại, Tiền điện tử và Chỉ số. Với tiền gửi tối thiểu thấp và kết hợp các tài khoản giao dịch không có và có hoa hồng, cả người mới bắt đầu và trader có kinh nghiệm đều có những lựa chọn phù hợp.