Chương trình Rebates tự động tại Sàn HotForex

Sàn Hotforex đã giới thiệu chương trình Rebates (Hoàn phí) tự động dành cho các IB và trader đang giao dịch tại sàn. Rebates lên đến 50% tại Vnrebates. Hãy tham gia ngay.


Chúng ta đã biết rằng sàn Hotforex đã đạt danh hiệu Best Broker in Asia 2012 & 2013, Broker in Eastern Europe 2013, bên cạnh đó ở một khía canh khác họ còn lấy luôn danh hiệu “Best Forex Affiliate Program Of 2012” vốn là chương trình dành cho các IB. Và bây giờ một lần nữa để thể hiện vị thế đó của mình, Sàn Hotforex đã giới thiệu chương trình Rebates (Hoàn phí) tự động dành cho các IB và trader đang giao dịch tại sàn:

Hotforex Auto Rebate System

Tức là, khi IB muốn Rebates cho khách hàng thì chỉ việc setup một tỷ lệ % Rebates trên số tiền hoa hồng môi giới mà IB nhận được cho khách hàng đó trong MyHotforex, thì số tiền đó sẽ được chuyển trực tiếp vào tài khoản MT4 của khách hàng ngay lập tức tương ứng với khối lượng giao dịch mà khách hàng đã thực hiện

Các tính năng chính của hệ thống Rebates tại sàn HotForex:
–    Tùy ý điều chỉnh tỷ lệ Rebates cho từng khách hàng
–    Có 2 lựa chọn là thanh toán tự động hoặc thủ công cho khách hàng.
–    Phương pháp thanh toán tự động: sẽ được xử lý mỗi nửa đêm bởi hệ thống.
–    Phương pháp thủ công: khi khách hàng đạt được số tiền Rebates tối thiểu, thì nút PAY hoặc DECLINE sẽ được kích hoạt.
–    Tiền Rebates của khách hàng sẽ được gửi vào tài khoản giao dịch của
 

Để tham gia chương trình Rebates tự động của sàn Hotforex tại VnRebates với tỷ lệ Rebates lên đến 50%, bạn vui lòng bấm vào đây để mở tài khoản hoặc liên hệ với Support của chúng tôi ngay.

Nguồn: Vnrebates.net
x Bitcoin