FXCM Nâng cấp MT4 với nhiều tính năng và lợi ích

FXCM đã nâng cấp phần mềm giao dịch MT4 để tích hợp hoàn toàn không áp dụng Dealing Desk. Điều này có nghĩa là không có bên thứ ba can thiệp và không đồng bộ tài khoản tự động. FXCM cung cấp nhiều tính năng hơn để nâng cao kinh nghiệm giao dịch MT4 của bạn.


Tính năng chính trên MT4 của FXCM mới:

–      Thiết lập Stoploss/Take profit trước khi lệnh được thực hiện – Thiết lập lệnh Stoploss và Take profit ngay khi mở một giao dịch mới.
–      Giao dịch 0.01 lots – Giao dịch khối lượng chính xác hơn cho phép quản lý rủi ro chặt chẽ hơn.
–      Đóng một phần vị thế – Kiểm soát khi nào và bao nhiêu lot bạn muốn đóng
–     Nhiều sản phẩm – Các cặp tiền tệ ngoại lai như: : USD / ZAR , USD / SGD, USD / HKD , SGD / JPY , USD / TRY , EUR / TRY , USD / RUB , EUR / HUF , USD / HUF

Lợi ích tiếp theo khi không sử dụng Dealing desk:

–          Giao dịch không bị chú ý vì nhà cung cấp không nhìn thấy lệnh chờ, SL hay TP
–          Không xung đột giao dịch của lợi ích nhà môi giới và khách hàng
–          Không hạn chế giao dịch – Đặt lệnh chờ với Spread thấp

Lợi ích của việc sử dụng MT4 của FXCM là gì?

1/ Lệnh giao dịch:

–          Không hạn chế giao dịch
–          Chấp nhận Scalping
–          Áp dụng cho tất cả các chiến lược
–          Không hạn chế đặt SL/TP hay lệnh chờ
–          Cho phép đóng lệnh từng phần
–          Giao dịch với 0.01 lots

2/ Tính năng vượt trội của MT4:

–          Định dạng khối lượng: 0.01lots
–          Áp dụng FIFO (First in, first out: lệnh vào trước, đóng trước)
–          Áp dụng Hedging
–          Cho phép độ lệch tối đa
–          Giờ GMT
–          Cho phép đặt trước SL/TP
 
 
Nhấn vào đây để biết thêm thông tin về chính sách, cài đặt và chức năng trên MT4 của FXCM

Nguồn: Vnrebates.net
x Bitcoin