Fxpro giới thiệu phần mềm giao dịch mới Fxpro Super Trader

Fxpro Super Trader là phần mềm đặc biệt cho trader và nhà chiến lược. Mọi người có được tất cả mọi thứ cần thiết. Fxpro cung cấp phần mềm, kết cấu giao dịch, dữ kiện hiển thị và đảm bảo mọi thứ công bằng và rõ ràng.


Fxpro Super Trader là phần mềm đặc biệt cho trader và nhà chiến lược. Mọi người có được tất cả mọi thứ cần thiết. Fxpro cung cấp phần mềm, kết cấu giao dịch, dữ kiện hiển thị và đảm bảo mọi thứ công bằng và rõ ràng.

Là nhà đầu tư, bạn có thể truy cập danh sách các chiến lược được phê duyệt đã liệt kê hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng và hằng năm, thông qua đó, bạn có thể quyết định đầu tư bao nhiêu, thiết lập quản lý rủi ro để kiểm soát giao dịch. Với phần mềm giao dịch Fxpro Super Trader cho phép trader tập trung xây dựng danh mục đầu tư như một nhà quản lý quỹ chuyên nghiệp.

Ai sử dụng FxPro SuperTrader ?

–          Cho người mới bắt đầu, cho người bán chuyên nghiệp, cho trader chuyên nghiệp
–          Cho người giao dịch bằng tay hay bằng thuật toán
–          Cho day trader, scalper, hay swing trader
–          Cho người cung cấp tín hiệu hay cho người sử dụng tín hiệu
–          Cho người quan tâm đến giao dịch là ngành kinh doanh thực sự

Đâu là sự khác biệt của FxPro SuperTrader ?

–          Fxpro super Trader mang đến tiêu chuẩn hiệu suất thống nhất
–          Fxpro super Trader kiểm soát những chiến lược giao dịch có hiệu suất kém
–          Không có Dealing desk can thiệp vào giao dịch

Tại sao trader nên sử dụng  FxPro SuperTrader ?

–          FxPro SuperTrader là một môi trường vô cùng khắt khe cho việc thử nghiệm các chiến lược giao dịch, chỉ những trader có lợi nhuận ổn định mới có thể tồn tại.
–          Môi trường bắt buộc cạnh tranh và phát triển

Chỉ áp dụng mở tài khoản với FxPro Financial Services Limited.

Nguồn: Vnrebates.net
 
x Bitcoin