HotForex thông báo về vấn đề Liberty Reserve

Khách hàng sử dụng Liberty Reserve để nạp tiền vào tài khoản HotForex bây giờ sẽ có các tùy chọn sau để rút tiền qua GlobePay, Moneybookers hay Webmoney.


Hiện tại Liberty Reserve không hoạt động vì lý do nào đó vẫn chưa rõ ràng. Vì vậy phương pháp này sẽ không thể dung để nạp hoặc rút tiền cho đến khi có thông báo mới.

Khách hàng sử dụng Liberty Reserve để nạp tiền vào tài khoản HotForex bây giờ sẽ có các tùy chọn sau để rút tiền qua GlobePay, Moneybookers hay Webmoney.

LƯU Ý: Để rút tiền được thì tên trên tài khoản giao dịch của sàn HotForex cần phải khớp với tên của phương thức chuyển tiền mà bạn định sử dụng. Vì vậy, khách hàng nào không có tài khoản với bất kỳ phương thức chuyển tiền nào trong 3 loại trên sẽ cần phải mở một tài khoản với chúng dưới họ tên của mình.
Bạn có thể xem thêm các thông báo khác từ các Broker tại đây

x Bitcoin