Tín hiệu Forex ngày 02/10/2015

GBPUSD hình thành thêm một thanh pin giảm hiện nay gần hỗ trợ tại 1.5130. Cơ bản có 2 cách để giao dịch trên thị trường Forex này: Một, là vào lệnh gần mức giá hiện tại sau những tín hiệu thanh Pin Bar giảm liên tục này


GBPUSD hình thành thêm một thanh pin giảm hiện nay gần hỗ trợ tại 1.5130. Cơ bản có 2 cách để giao dịch trên thị trường Forex này: Một, là vào lệnh gần mức giá hiện tại sau những tín hiệu thanh Pin Bar giảm liên tục này, tuy nhiên, bạn phải hiểu đó là một cách vào lệnh mạo hiểm và sẽ yêu cầu mức Stop Loss rộng hơn một chút và giảm khối lượng lại. Hai là lối giao dịch thận trọng hơn là phải chờ đợi và xem nếu giá quay đầu lên cao hơn và sau đó tìm một tín hiệu bán để vào lệnh. Dù bằng cách nào, chúng tôi vẫn có quan điểm tiếp tục down cho cặp này và tìm cách để bán, chỉ cần chắc chắn bạn luôn luôn quản lý rủi ro thích hợp và cho lệnh của mình một khoảng trống đủ để hoạt động.

Tín hiệu giao dịch GBPUSD ngày 02/10/2015
Tín hiệu giao dịch GBPUSD ngày 02/10/2015
Nếu bạn vẫn chưa tìm hiểu Thị trường Forex là gì, vui lòng xem thêm các bài viết trong mục Blog tại VnRebates.
Tổng hợp bởi Vnrebates
x Bitcoin