Tín hiệu Forex ngày 03/02/2016

Tín hiệu giao dịch Forex cập nhật: USDJPY tăng cao hơn vào ngày thứ Sáu sau nhiều tín hiệu Price Action mua vào trong tuần trước. EURUSD vẫn còn nằm trong phạm vi giao dịch giữa vùng hỗ trợ 1,0800 và vùng kháng cự gần 1,1060.


USDJPY tăng cao hơn vào ngày thứ Sáu sau nhiều tín hiệu Price Action mua vào trong tuần trước. Thanh Pin Bar và Fakey hình thành vào thứ Ba tuần trước và sau đó mô hình thanh Inside Bar hình thành vào thứ Năm, tiếp đó vào ngày thứ sáu, chúng ta có thể thấy một breakout lớn xảy ra. Chúng ta có thể thấy xu hướng tăng cao hơn trong tuần này, nhưng hãy chú ý đến vùng kháng cự nằm ngang, nếu giá đảo chiều xuống thấp hơn, chúng ta có thể thấy vùng kháng cự tiếp theo sẽ gần 123.50.
Tín hiệu Forex cặp USDJPY ngày 03/02/2016
Tín hiệu Forex cặp USDJPY ngày 03/02/2016
 
EURUSD vẫn còn nằm trong phạm vi giao dịch giữa vùng hỗ trợ 1,0800 và vùng kháng cự gần 1,1060. Tuần này, nếu giá có thể vượt qua vùng 1,0800, chúng ta có thể thấy giá sẽ giảm xuống hơn nữa. Ngược lại, nếu giá vẫn giữ ở vùng hỗ trợ đó, chúng ta sẽ thấy giá đảo chiều tăng cao hơn và tiếp tục đi ngang trong phạm vi giao dịch này.

Tín hiệu giao dịch EURUSD ngày 03/02/2016
Tín hiệu giao dịch EURUSD ngày 03/02/2016
 

AUDUSD đã tăng lên vào tuần trước và test vùng kháng cự gần 0,7100, tuy nhiên, như chúng ta có thể quan sát trên biểu đồ dưới đây, giá không thể đóng cửa trên mức đó và đã hình thành một thanh Pin Bar đảo chiều vào thứ sáu. Chúng ta có thể thấy giá có khả năng đảo chiều xuống thấp hơn trong ngắn hạn nếu không  đóng cửa trên mức kháng cự 0,7100.
Tín hiệu giao dịch Forex cặp AUDUSD ngày 03/02/2016
Tín hiệu giao dịch Forex cặp AUDUSD ngày 03/02/2016
Tổng hợp bởi Vnrebates
x Bitcoin