Tín hiệu Forex ngày 03/03/2016

Tín hiệu giao dịch Forex cập nhật: USDJPY bắt đầu phục hồi đà tăng ngắn hạn trong tuần qua sau khi thị trường giảm gần đây. AUDUSD phụ thuộc vào vùng hỗ trợ 0,7000 vào tuần này


USDJPY bắt đầu phục hồi đà tăng ngắn hạn trong tuần qua sau khi thị trường giảm gần đây. Lực bán ra vẫn còn mạnh khi giá ở dưới mức 114,90 và chúng ta có thể xem xét bán ra vào đầu tuần này nếu giá di chuyển lên gần mức đó.
Tín hiệu Forex cặp USDJPY ngày 03/03/2016
Tín hiệu Forex cặp USDJPY ngày 03/03/2016
 
Sau khi giảm xuống tại 1,0980 tuần qua, chúng ta càng thấy được xu hướng giảm mạnh diễn ra trên EURUSD. Tuần này, chúng ta có thể tìm cơ hội bán ra trên bất kỳ mức nào trong vùng 1,0980 – 1,1050.

Tín hiệu giao dịch cặp EURUSD ngày 03/03/2016
Tín hiệu giao dịch cặp EURUSD ngày 03/03/2016
 

AUDUSD phụ thuộc vào vùng hỗ trợ 0,7000 vào tuần này. Xu hướng tăng giá mà chúng ta đã có giữa tuần qua đã không diễn ra theo kế hoạch và giá đã chạm vùng kháng cự 0,7250 một lần nữa. Tín hiệu Price Action hiện tại cho thấy giá muốn test lại vùng hỗ trợ 0,7000. Chúng ta có thể xem xét việc mua vào ở mức 0,7000 tuần này nếu có tín hiệu trên biểu đồ 1 giờ hoặc biểu đồ 4 giờ.

Tín hiệu giao dịch Forex cặp AUDUSD ngày 03/03/2016
Tín hiệu giao dịch Forex cặp AUDUSD ngày 03/03/2016
 

Tổng hợp bởi Vnrebates
x Bitcoin