Tín hiệu Forex ngày 03/08/2015

Đối với Vàng, chúng tôi đang tìm kiếm tín hiệu bán gần mức kháng cự ngắn hạn 1.105,00. Quan điểm này vẫn chờ vào tương lai, nhưng nếu giá phá vỡ một cách thuyết phục lên qua mức đó, chúng tôi sẽ xem xét để bán khi giá lên gần mức kháng cự chính tại 1.140,00-1150,00


USDJPY tiếp tục duy trì xu hướng tăng và chúng tôi đang xem cơ hội mua vào theo sau một đợt hồi về. Trader có thể xem mức hỗ trợ gần 1,2200-1,2250 trên các biểu đồ 1 giờ, 4 giờ hoặc daily để vào lệnh trong xu hướng tăng này.
 
Tín hiệu giao dịch USDJPY ngày 03/08/2015
Tín hiệu giao dịch USDJPY ngày 03/08/2015
 
Đối với Vàng, chúng tôi đang tìm kiếm tín hiệu bán gần mức kháng cự ngắn hạn 1.105,00. Quan điểm này vẫn chờ vào tương lai, nhưng nếu giá phá vỡ một cách thuyết phục lên qua mức đó, chúng tôi sẽ xem xét để bán khi giá lên gần mức kháng cự chính tại 1.140,00-1150,00
 
Tín hiệu giao dịch Gold ngày 03/08/2015
Tín hiệu giao dịch Gold ngày 03/08/2015
 
Nếu bạn vẫn chưa tìm hiểu Thị trường Forex là gì, vui lòng xem thêm các bài viết trong mục Blog tại VnRebates
Sưu tầm bởi Vnrebates.net
x Bitcoin