Tín hiệu Forex ngày 03/11/2015

EURUSD kết thúc tuần trước về cơ bản không thay đổi và hiện đang kẹt giữa mức kháng cự ngắn hạn xung quanh 1,1100 và mức hỗ trợ giữa 1,0900-1,0800. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đứng ngoài cặp này và chờ xem những gì phát triển vào đầu tuần này


NZDUSD cho thấy sức mạnh từ mức hỗ trợ 0,6620 vào cuối tuần trước. Nếu cặp này tiếp tục duy trì trên mức hỗ trợ 0,6620 tuần này thì giá có thể tăng cao hơn nữa. Chúng ta có thể theo dõi và chờ các tín hiệu mua vào rõ ràng trên biểu đồ 1 giờ, 4 giờ hoặc biểu đồ hàng ngày trong tuần này khi giá vẫn ở trên mức 0,6620, lý tưởng nhất là tại một đợt hồi về của giá…
 
Tín hiệu giao dịch NZDUSD ngày 03/11/2015
Tín hiệu giao dịch NZDUSD ngày 03/11/2015
 
GBPJPY đã bắt đầu xu hướng tăng cao hơn so với tháng trước và tuần này, chúng ta có thể tìm kiếm cơ hội mua vào để gia nhập xu hướng này nếu giá hồi về. Theo dõi các đường hỗ trợ EMAs 8 ngày và 21 ngày và bất kì mức hỗ trợ ngang nào trong tuần này cho các tín hiệu Price Action mua vào khi giá hồi về.
 
Tín hiệu giao dịch GBPJPY ngày 03/11/2015
Tín hiệu giao dịch GBPJPY ngày 03/11/2015
 
EURUSD kết thúc tuần trước về cơ bản không thay đổi và hiện đang kẹt giữa mức kháng cự ngắn hạn xung quanh 1,1100 và mức hỗ trợ giữa 1,0900-1,0800. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đứng ngoài cặp này và chờ xem những gì phát triển vào đầu tuần này. Có một thanh Pin Bar được hình thành vào ngày thứ Sáu nhưng do nằm gần khu vực hỗ trợ quan trọng ở bên dưới, chúng ta sẽ tiếp tục quan sát nó.
 
Tín hiệu giao dịch EURUSD ngày 03/11/2015
Tín hiệu giao dịch EURUSD ngày 03/11/2015
 

Nếu bạn vẫn chưa tìm hiểu Thị trường Forex là gì, vui lòng xem thêm các bài viết trong mục Blog tại VnRebates.
  Tổng hợp bởi Vnrebates
x Bitcoin