Tín hiệu Forex ngày 04/09/2015

EURUSD xuống mạnh ngày hôm nay từ mẫu hình Inside Bar mà tôi đã thảo luận ngày hôm qua. Những ai đã bán gần điểm thấp nhất của Inside Bar thì giờ đã có lợi nhuận tốt và có khả năng lớn nữa trong những ngày tới khi mà hỗ trợ chính phải đến khi xuống gần khu vực 1,0850-1,0800 lận.


EURUSD xuống mạnh ngày hôm nay từ mẫu hình Inside Bar mà tôi đã thảo luận ngày hôm qua. Những ai đã bán gần điểm thấp nhất của Inside Bar thì giờ đã có lợi nhuận tốt và có khả năng lớn nữa trong những ngày tới khi mà hỗ trợ chính phải đến khi xuống gần khu vực 1,0850-1,0800 lận.
Tín hiệu giao dịch EURUSD ngày 04/09/2015
Tín hiệu giao dịch EURUSD ngày 04/09/2015
 
Nếu bạn vẫn chưa tìm hiểu Thị trường Forex là gì, vui lòng xem thêm các bài viết trong mục Blog tại VnRebates
Sưu tầm bởi Vnrebates
x Bitcoin