Tín hiệu Forex ngày 05/10/2015

EURUSD vẫn duy trì dưới kháng cự chính tại 1,1435 và vẫn đi trong range giữa 1,1435 và mức hỗ trợ 1,0800. Giá đã giao động mạnh trong hơn hai tuần qua, về cơ bản chỉ đi ngang trên mức hỗ trợ ngắn hạn tại 1,1100.


USDJPY hình thành một tín hiệu thanh Pin Bar tăng hôm thứ Sáu cho thấy sự từ chối của vùng hỗ trợ giữa 119,20-118,60. Thanh pin này có thể cho thấy giá có thể được đẩy lên cao hơn nữa nếu nó có thể vẫn giữ được ở trên vùng hỗ trợ trong tuần này.
Tín hiệu giao dịch USDJPY ngày 05/10/2015
Tín hiệu giao dịch USDJPY ngày 05/10/2015

 

EURUSD vẫn duy trì dưới kháng cự chính tại 1,1435 và vẫn đi trong range giữa 1,1435 và mức hỗ trợ 1,0800. Giá đã giao động mạnh trong hơn hai tuần qua, về cơ bản chỉ đi ngang trên mức hỗ trợ ngắn hạn tại 1,1100. Chúng tôi vẫn nghiêng về xu hướng giảm hơn sau thanh Pin Bar giảm hôm thứ Sáu và giá vẫn nằm dưới kháng cự 1,1435, nhưng chúng ta sẽ cần phải chờ thấy một breakout xuống qua khỏi 1,1100 cho giá để có cơ hội rơi xuống hỗ trợ chính gần 1,0800.
Tín hiệu giao dịch EURUSD ngày 05/10/2015
Tín hiệu giao dịch EURUSD ngày 05/10/2015
Nếu bạn vẫn chưa tìm hiểu Thị trường Forex là gì, vui lòng xem thêm các bài viết trong mục Blog tại VnRebates
Tổng hợp bởi Vnrebates
x Bitcoin