Tín hiệu Forex ngày 05/11/2015

GBPJPY trông rất mạnh mẽ thời gian gần đây sau khi bật lên từ mức hỗ trợ gần 180,50 khoảng một tháng trước. Ngoài ra, nếu bạn nhìn vào biểu đồ hàng tuần dưới đây, bạn sẽ thấy nó đang trong xu hướng tăng dài hạn và được biểu hiện qua các đợt tăng giá liên tục ở biểu đồ daily


 
GBPJPY trông rất mạnh mẽ thời gian gần đây sau khi bật lên từ mức hỗ trợ gần 180,50 khoảng một tháng trước. Ngoài ra, nếu bạn nhìn vào biểu đồ hàng tuần dưới đây, bạn sẽ thấy nó đang trong xu hướng tăng dài hạn và được biểu hiện qua các đợt tăng giá liên tục ở biểu đồ daily. Vì vậy, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi biểu đồ 1 giờ, 4 giờ và biểu đồ hằng ngày chờ tín hiệu Price Action mua vào tại bất kỳ mức nào trong thời gian sắp tới.
Tín hiệu giao dịch GBPJPY ngày 05/11/2015
Tín hiệu giao dịch GBPJPY ngày 05/11/2015
 
Biểu đồ hàng tuần cho thấy xu hướng tăng GBPJPY dài hạn:
 
Tín hiệu giao dịch GBPJPY ngày 05/11/2015
Tín hiệu giao dịch GBPJPY ngày 05/11/2015
 

Nếu bạn vẫn chưa tìm hiểu Thị trường Forex là gì, vui lòng xem thêm các bài viết trong mục Blog tại VnRebates.
  Tổng hợp bởi Vnrebates
x Bitcoin