Tín hiệu Forex ngày 07/08/2015

Dầu thô tiếp tục xu hướng giảm và chúng tôi vẫn rất bi quan về thị trường này và tìm cách để bán. Chúng tôi đã đánh dấu các mức kháng cự quan trọng trên biểu đồ dưới đây


Dầu thô tiếp tục xu hướng giảm và chúng tôi vẫn rất bi quan về thị trường này và tìm cách để bán. Chúng tôi đã đánh dấu các mức kháng cự quan trọng trên biểu đồ dưới đây. Chúng ta sẽ chờ đợi cho giá đổi chiều lên tới các mức lý tưởng này và tìm kiếm một tín hiệu hành động giá mạnh gần đó để xác nhận điểm vào lệnh bán trong xu hướng giảm này. Khi thị trường vẫn dưới 50,60 chúng ta thấy xu hướng chính là giảm tiếp tục trong tương lai gần.
 
Tín hiệu giao dịch WTI ngày 07/08/2015
Tín hiệu giao dịch WTI ngày 07/08/2015
Nếu bạn vẫn chưa tìm hiểu Thị trường Forex là gì, vui lòng xem thêm các bài viết trong mục Blog tại VnRebates
Sưu tầm bởi Vnrebates.net
x Bitcoin