Tín hiệu Forex ngày 09/09/2015

Gold vẫn nằm dưới kháng cự chính gần khu vực 1145-1160,00 . Ở dưới khu vực này, chúng ta có thể tìm kiếm một tín hiệu thanh pin đảo chiều để vào lệnh bán trên các biểu đồ 4 giờ hoặc 1 giờ. Tất cả phụ thuộc vào độ mạnh của kháng cự.


Gold vẫn nằm dưới kháng cự chính gần khu vực 1145-1160,00 . Ở dưới khu vực này, chúng ta có thể tìm kiếm một tín hiệu thanh pin đảo chiều để vào lệnh bán trên các biểu đồ 4 giờ hoặc 1 giờ. Tất cả phụ thuộc vào độ mạnh của kháng cự.
 
Tín hiệu giao dịch Gold ngày 09/09/2015
Tín hiệu giao dịch Gold ngày 09/09/2015
Nếu bạn vẫn chưa tìm hiểu Thị trường Forex là gì, vui lòng xem thêm các bài viết trong mục Blog tại VnRebates
 
Sưu tầm bởi Vnrebates.net
x Bitcoin