Tín hiệu Forex ngày 12/08/2015

Theo cảm giác của chúng tôi về USDJPY, chúng tôi vẫn rất lạc quan về cặp tiền tệ này và pullbacks vẫn là một cơ hội để mua vào. Chúng ta có thể xem các đường EMA 8 ngày và 21 ngày như đã thấy trên biểu đồ dưới đây, tìm kiếm tín hiệu giá để mua vào, đây vẫn là chiến lược trong tương lai.


Theo cảm giác của chúng tôi về USDJPY, chúng tôi vẫn rất lạc quan về cặp tiền tệ này và pullbacks vẫn là một cơ hội để mua vào. Chúng ta có thể xem các đường EMA 8 ngày và 21 ngày như đã thấy trên biểu đồ dưới đây, tìm kiếm tín hiệu giá để mua vào, đây vẫn là chiến lược trong tương lai.
 
Tín hiệu giao dịch USDJPY ngày 12/08/2015
Tín hiệu giao dịch USDJPY ngày 12/08/2015
 
Nếu bạn vẫn chưa tìm hiểu Thị trường Forex là gì, vui lòng xem thêm các bài viết trong mục Blog tại VnRebates
Sưu tầm bởi Vnrebates
x Bitcoin