Tín hiệu Forex ngày 14/01/2016

Tín hiệu giao dịch Forex cập nhật: AUDUSD đã hình thành một tín hiệu thanh Pin Bar giảm tại vùng kháng cự gần 0,7325. EURUSD đã phục hồi vào tuần trước trong khi hầu hết các cặp FX lớn khác đã được bán ra


USDJPY bị bán ra vào tuần trước và chúng ta có thể thấy giá được đẩy cao hơn vào ngày thứ Sáu, nhưng lại hồi về ở vùng hỗ trợ gần 118,20, tạo thành một thanh Pin Bar và đóng cửa gần mức thấp nhất. Chúng ta có thể thấy giá giảm xuống thấp hơn vào đầu tuần này và cố gắng test lại ở vùng hỗ trợ gần 116,15, khu vực mà giá có thể hồi về. Đà ngắn hạn rõ ràng là giảm và vì vậy chúng ta sẽ tiếp tục quan sát xem có tín hiệu đảo chiều nào tại vùng hỗ trợ trong các biểu đồ ngày tuần này hay không.
Tín hiệu giao dịch USDJPY ngày 14/01/2016
Tín hiệu giao dịch USDJPY ngày 14/01/2016
 
EURUSD đã phục hồi vào tuần trước trong khi hầu hết các cặp FX lớn khác đã được bán ra và đã đóng cửa bằng một tín hiệu thanh Pin Bar, Fakey từ  vùng hỗ trợ gần 1,0800 trên biểu đồ tuần bên dưới. Nếu giá vẫn giữ trên vùng hỗ trợ 1,0800 trong tuần này, chúng ta có thể thấy EURUSD sẽ di chuyển lên vùng kháng cự (đầu phạm vi giao dịch) gần 1,1460 trong những ngày sắp tới. Như vậy, các trader có thể xem xét việc mua vào nếu nhận được tín hiệu Price Action mua vào rõ ràng trên biểu đồ hàng ngày hoặc biểu đồ 4 giờ trong tuần này.
Tín hiệu giao dịch EURUSD ngày 14/01/2016
Tín hiệu giao dịch EURUSD ngày 14/01/2016
 
Vào tuần trước, AUDUSD đã hình thành một tín hiệu thanh Pin Bar giảm tại vùng kháng cự gần 0,7325 và tín hiệu này cho thấy giá có thể di chuyển xuống thấp hơn nữa. AUDUSD đã có một đợt bán tháo vào tuần trước, mất điểm trong sáu ngày liên tiếp cuối cùng và đóng cửa tuần trước ở gần vùng hỗ trợ 0,6900. Mặc dù giá nằm trong phạm vi giao dịch lớn và hiện tại ở vùng hỗ trợ, chúng ta vẫn giữ quan điểm giá giảm và nếu giá hồi về cao hơn trong tuần này / hồi về tại vùng hỗ trợ này, chúng ta sẽ quan sát tín hiệu bán ra trên biểu đồ 4 giờ hoặc biểu đồ hàng ngày.

Tín hiệu Forex cặp AUDUSD ngày 14/01/2016
Tín hiệu Forex cặp AUDUSD ngày 14/01/2016
 

Tổng hợp bởi Vnrebates
x Bitcoin