Tín hiệu Forex ngày 14/09/2015

EURUSD tăng nhẹ tuần trước sau tín hiệu thanh pin mua vào. Tôi vẫn sẽ tìm kiếm một tín hiệu Price Action bán khi giá lên gần 1,1435 trên các biểu đồ 1 giờ, 4 giờ hoặc hàng ngày và xem xét bán ra vì giá vẫn đang đi trong range về mặt kỹ thuật.


Trong bài bình luận gần đây của chúng tôi về cặp USDJPY, chúng tôi đã thảo luận tìm kiếm một tín hiệu hành động giá để mua vào trong khi giá vẫn trên mức hỗ trợ 118,60. Chúng ta có thể thấy mức giá đó hình thành một tín hiệu thanh pin ngày hôm nay sau một sự giảm nhẹ thấp và thanh pin này có thể đẩy giá lên cao hơn, và phù hợp với xu hướng tăng trong dài hạn (biểu đồ tuần / tháng), miễn là giá vẫn nằm trên 118,60.
 
Tín hiệu giao dịch USDJPY ngày 14/09/2015
Tín hiệu giao dịch USDJPY ngày 14/09/2015
 
EURUSD tăng nhẹ tuần trước sau tín hiệu thanh pin mua vào. Tôi vẫn sẽ tìm kiếm một tín hiệu Price Action bán khi giá lên gần 1,1435 trên các biểu đồ 1 giờ, 4 giờ hoặc hàng ngày và xem xét bán ra vì giá vẫn đang đi trong range về mặt kỹ thuật.
 
Tín hiệu giao dịch EURUSD ngày 14/09/2015
Tín hiệu giao dịch EURUSD ngày 14/09/2015
Nếu bạn vẫn chưa tìm hiểu Thị trường Forex là gì, vui lòng xem thêm các bài viết trong mục Blog tại VnRebates
Sưu tầm bởi Vnrebates.net
x Bitcoin