Tín hiệu Forex ngày 16/09/2015

USDJPY tăng nhẹ ngày hôm nay sau các tín hiệu thanh pin mua mà chúng ta đã thảo luận trong bài bình luận hôm qua.


USDJPY tăng nhẹ ngày hôm nay sau các tín hiệu thanh pin mua mà chúng ta đã thảo luận trong bài bình luận hôm qua. Không có gì thay đổi nhiều; chúng tôi vẫn còn thấy tiềm năng cho việc giá đi lên sau pin thanh của ngày hôm qua trong khi nó vẫn còn nằm trên mức hỗ trợ ngắn hạn 118,60.
 

Tín hiệu giao dịch USDJPY ngày 16/09/2015
Tín hiệu giao dịch USDJPY ngày 16/09/2015
 
Nếu bạn vẫn chưa tìm hiểu Thị trường Forex là gì, vui lòng xem thêm các bài viết trong mục Blog tại VnRebates
Sưu tầm bởi Vnrebates
x Bitcoin