Tín hiệu Forex ngày 17/08/2015

Với vàng, chúng tôi đang tìm kiếm giá đi lên vào vùng kháng cự giữa 1.140,00-1150,00 và tạo một tín hiệu bán chắc chắn trên biểu đồ 4 giờ, 1 giờ hoặc daily, vì xu hướng giảm tổng thể vẫn còn nguyên vẹn.


Chúng tôi đang chờ đợi một tín hiệu vững chắc cho một lệnh buy vào USDJPY. Lưu ý rằng giá đang xuống gần mức giá trị và có khả năng sẽ cho tín hiệu đó vào đầu tuần này. Lưu ý các thanh Inside Bar vào cuối tuần; chúng ta có thể nhìn thấy một False Break đầu tiên và rồi một fakey xuất hiện cho tín hiệu mua, xem biểu đồ ngày và 4 giờ để thấy tín hiệu rõ ràng hơn.
 
Tín hiệu giao dịch USDJPY ngày 17/08/2015
Tín hiệu giao dịch USDJPY ngày 17/08/2015
 
Với vàng, chúng tôi đang tìm kiếm giá đi lên vào vùng kháng cự giữa 1.140,00-1150,00 và tạo một tín hiệu bán chắc chắn trên biểu đồ 4 giờ, 1 giờ hoặc daily, vì xu hướng giảm tổng thể vẫn còn nguyên vẹn. Đối với các trader năng động, các vùng trọng trong tuần này là 1.105,00; ở trên mức đó thì giá có thể tăng nhẹ, nhưng dưới mức này cuộc bán tháo mạnh mẽ.
Tín hiệu giao dịch Gold ngày 17/08/2015
Tín hiệu giao dịch Gold ngày 17/08/2015
Nếu bạn vẫn chưa tìm hiểu Thị trường Forex là gì, vui lòng xem thêm các bài viết trong mục Blog tại VnRebates
Sưu tầm bởi Vnrebates
x Bitcoin