Tín hiệu Forex ngày 17/10/2015

Như chúng ta đã thảo luận trong thời gian gần đây, thị trường vàng có khuynh hướng đi lên trong những tuần qua, vì thế chúng ta nên canh mua vào khi giá hồi về và được xác nhận bởi một tín hiệu Price Action rõ ràng.


Như chúng ta đã thảo luận trong thời gian gần đây, thị trường vàng có khuynh hướng đi lên trong những tuần qua, vì thế chúng ta nên canh mua vào khi giá hồi về và được xác nhận bởi một tín hiệu Price Action rõ ràng.
 
Tín hiệu giao dịch Gold ngày 17/10/2015
Tín hiệu giao dịch Gold ngày 17/10/2015
Nếu bạn vẫn chưa tìm hiểu Thị trường Forex là gì, vui lòng xem thêm các bài viết trong mục Blog tại VnRebates.
 
Tổng hợp bởi Vnrebates
 
x Bitcoin