Tín hiệu Forex ngày 18/02/2016

Tín hiệu giao dịch Forex cập nhật: USDJPY tiếp tục đà giảm xuống gần đây. EURUSD đã hồi phục một lần nữa vào tuần trước như chúng ta có thể nhìn thấy trong biểu đồ tuần của cặp này.


USDJPY tiếp tục đà giảm xuống gần đây. Trong khi giá vẫn nằm dưới vùng kháng cự gần 115,85, chúng ta có thể quan sát tín hiệu bán ra trên bất kỳ giá nào để tham gia vào xu hướng giảm của thị trường này.
 
Tín hiệu Forex cặp USDJPY ngày 18/02/2016
Tín hiệu Forex cặp USDJPY ngày 18/02/2016
 
GBPUSD vẫn nằm dưới vùng kháng cự giữa 1,4600-1,4800 vào tuần trước. Chúng ta sẽ xem bất kỳ mức ngắn hạn nào trong tuần này như một cơ hội bán ra khi giá vẫn tiếp tục giảm dưới vùng  1.4600 – 1.4800 trong biểu đồ dưới đây và trader có thể quan sát tín hiệu Price Action bán ra trong khu vực đó hoặc ngay dưới mức đó trong tuần này.
Tín hiệu giao dịch GBPUSD ngày 18/02/2016
Tín hiệu giao dịch GBPUSD ngày 18/02/2016
 
EURUSD đã hồi phục một lần nữa vào tuần trước như chúng ta có thể nhìn thấy trong biểu đồ tuần của cặp này. Chúng ta cũng có thể thấy rõ ràng phạm vi giao dịch giữa vùng hỗ trợ gần 1,0800 và vùng kháng cự giữa 1,1500 – 1,1700. Trong dài hạn, EURUSD vẫn đang trong xu hướng giảm nên chúng ta sẽ phải quan sát nếu giá tạo thành một tín hiệu bán ra từ vùng 1,1500 – 1,1700 thì cân nhắc để bán ra và gia nhập xu hướng dài hạn này.
Tín hiệu giao dịch Forex cặp EURUSD ngày 18/02/2016
Tín hiệu giao dịch Forex cặp EURUSD ngày 18/02/2016
 
Chúng ta vẫn giữ quan điểm vàng tăng giá và có thể thấy giá đã tăng mạnh vào tuần trước, tiếp tục đà tăng giá gần đây. Trong khi giá nằm trên vùng 1.180,00-1190,00, chúng ta có thể quan sát tín hiệu Price Action mua vào trên bất kỳ giá nào trong những ngày tới.
Tín hiệu giao dịch Gold ngày 18/02/2016
Tín hiệu giao dịch Gold ngày 18/02/2016
 
Tổng hợp bởi Vnrebates
x Bitcoin