Tín hiệu Forex ngày 21/08/2015

GBPUSD hình thành một tín hiệu fakey pin bar mua vào hôm nay, phù hợp với quan điểm tăng giá gần đây của chúng tôi trên thị trường này. Fakey là một cơ hội mua tiềm năng cho những bạn chưa mua kịp


GBPUSD hình thành một tín hiệu fakey pin bar mua vào hôm nay, phù hợp với quan điểm tăng giá gần đây của chúng tôi trên thị trường này. Fakey là một cơ hội mua tiềm năng cho những bạn chưa mua kịp, chúng tôi kỳ vọng thị trường tiếp tục cao hơn trong những ngày tới và mức kháng cự quan trọng tiếp theo là lên khoảng 1,5930
 
Tín hiệu giao dịch GBPUSD ngày 21/08/2015
Tín hiệu giao dịch GBPUSD ngày 21/08/2015
Nếu bạn vẫn chưa tìm hiểu Thị trường Forex là gì, vui lòng xem thêm các bài viết trong mục Blog tại VnRebates
Sưu tầm bởi Vnrebates
x Bitcoin