Tín hiệu Forex ngày 22/01/2016

Tín hiệu giao dịch Forex cập nhật: NZDUSD đảo chiều xuống hôm nay sau khi cố gắng đẩy giá cao hơn nhưng mất điểm vào giờ đóng cửa và hình thành mô hình Fakey giảm


Thứ sáu tuần trước, chúng ta quan sát AUDJPY bị bán ra theo sau tín hiệu thanh Pin Bar Fakey bán. Lưu ý rằng nếu bạn vào lệnh tại mức hồi Fibo 50%, bạn sẽ nhận được mức giá vào lệnh tốt với tỷ lệ Risk-Reward 1-2 và có thể nhiều hơn nếu xu hướng giảm này tiếp tục.
 
Tín hiệu Forex cặp AUDUSD ngày 22/01/2016
Tín hiệu Forex cặp AUDUSD ngày 22/01/2016
 
Trong biểu đồ tuần EURUSD bên dưới, chúng ta có thể thấy giá đóng cửa tuần trước cơ bản không thay đổi sau khi giá phục hồi nhanh chóng và bật lên từ vùng hỗ trợ gần 1,0800 theo mô hình Fakey. Tuần này, trong khi giá vẫn nằm trên vùng hỗ trợ 1,0800, chúng ta thấy cặp này có khả năng tăng cao hơn để test lại gần vùng kháng cự 1,1060, và vùng kháng cự này thậm chí có khả năng tăng cao hơn đến vùng 1,1500. Nếu giá không thể giữ trên 1,0800 tuần này và đóng cửa dưới mức này, EURUSD sẽ tiếp tục xu hướng giảm dài hạn.

Tín hiệu giao dịch EURUSD ngày 22/01/2016
Tín hiệu giao dịch EURUSD ngày 22/01/2016
 

NZDUSD đảo chiều xuống hôm nay sau khi cố gắng đẩy giá cao hơn nhưng mất điểm vào giờ đóng cửa và hình thành mô hình Fakey giảm. Dự đoán trước khi giảm xuống tới 0,6235 thì cặp này có rất nhiều khả năng sẽ tiếp tục xu hướng giảm hiện tại.

Tín hiệu giao dịch Forex cặp NZDUSD ngày 22/01/2016
Tín hiệu giao dịch Forex cặp NZDUSD ngày 22/01/2016
 

Tương tự như NZDUSD, NZDJPY đã cố gắng di chuyển lên hôm nay nhưng do xu hướng giảm quá mạnh nên giá đã đảo ngược trong ngày và tạo thành tín hiệu thanh Pin Bar bán ra. Chúng ta có thể thấy giá có khả năng sẽ tiếp tục di chuyển theo tín hiệu thanh Pin Bar bán ra này nếu xu hướng giảm tiếp tục thống trị thị trường như trong thời gian gần đây.
 
Tín hiệu giao dịch Forex cặp NZDJPY ngày 22/01/2016
Tín hiệu giao dịch Forex cặp NZDJPY ngày 22/01/2016
 
Tổng hợp bởi Vnrebates
x Bitcoin