Tín hiệu Forex ngày 23/09/2015

AUDUSD đã di chuyển thấp hơn trong tuần này sau các tín hiệu thanh pin bán. Chúng tôi nhìn thấy xu hướng giảm nhiều hơn trong những ngày tới và test lại ngưỡng hỗ trợ gần 0,6945 nếu giá vẫn còn yếu, và có thể thấp hơn.


AUDUSD đã di chuyển thấp hơn trong tuần này sau các tín hiệu thanh pin bán. Chúng tôi nhìn thấy xu hướng giảm nhiều hơn trong những ngày tới và test lại ngưỡng hỗ trợ gần 0,6945 nếu giá vẫn còn yếu, và có thể thấp hơn. Trader có thể xem xét bán ra nếu có được tín hiệu Price Action bán trong biểu đồ một 1 giờ, 4 giờ hoặc hàng ngày khi giá hồi lên cao hơn trong tuần này.
Tín hiệu giao dịch AUDUSD ngày 23/09/2015
Tín hiệu giao dịch AUDUSD ngày 23/09/2015
 
Nếu bạn vẫn chưa tìm hiểu Thị trường Forex là gì, vui lòng xem thêm các bài viết trong mục Blog tại VnRebates
Sưu tầm bởi Vnrebates.net
x Bitcoin