Tín hiệu Forex ngày 23/10/2015

AUDUSD giảm thấp hơn hôm nay và test lại vùng hỗ trợ quan trọng giữa 0,7230-0,7197. Nếu giá đóng cửa dưới 0,7197 thì giá có thể bắt đầu xu hướng giảm trở lại, tuy nhiên nếu nó giữ ở trên mức đó, chúng ta sẽ vẫn giữ lại quan điểm tăng giá về cặp này


Thị trường Vàng vẫn đang trong xu hướng lên mạnh mẽ. Chúng ta chú ý khu vực hỗ trợ trong ngắn hạn khoảng 1.155,00-1140,00 và các đường hỗ trợ EMAs 8 ngày và 21 ngày (gần mức hiện tại) cho biểu đồ 1 giờ, 4 giờ hoặc biểu đồ hàng ngày nếu chúng ta nhận được một tín hiệu Price Action rõ ràng để mua vào.
 
Tín hiệu giao dịch Gold ngày 23/10/2015
Tín hiệu giao dịch Gold ngày 23/10/2015
 
AUDUSD giảm thấp hơn hôm nay và test lại vùng hỗ trợ quan trọng giữa 0,7230-0,7197. Nếu giá đóng cửa dưới 0,7197 thì giá có thể bắt đầu xu hướng giảm trở lại, tuy nhiên nếu nó giữ ở trên mức đó, chúng ta sẽ vẫn giữ lại quan điểm tăng giá về cặp này. Trong ngắn hạn, hỗ trợ 0,7197 đóng vai trò quan trọng trong việc tăng giá của AUD.
 
Tín hiệu giao dịch AUDUSD ngày 23/10/2015
Tín hiệu giao dịch AUDUSD ngày 23/10/2015
 

Nếu bạn vẫn chưa tìm hiểu Thị trường Forex là gì, vui lòng xem thêm các bài viết trong mục Blog tại VnRebates.
  Tổng hợp bởi Vnrebates

 

x Bitcoin