Tín hiệu Forex ngày 24/12/2015

Tín hiệu giao dịch Forex cập nhật: Cặp AUDUSD đảo chiều xuống thấp hơn đến vùng kháng cự gần 0,7280. EURUSD di chuyển xuống thấp hơn từ thanh Pin Bar ngày và biểu đồ 4 giờ kết hợp mô hình fakey và thanh Pin Bar.


GBPUSD tiếp tục đà giảm trong tuần trước sau khi có tín hiệu bán ra từ mô hình Fakey trên biểu đồ 4 giờ. Cặp GBPUSD rõ ràng có xu hướng giảm và trader nào lỡ mất mô hình Fakey thì có thể quan sát để bán ra nếu chúng ta nhận được một tín hiệu Price Action bán ra sau khi giá hồi về một chút.
 
Tín hiệu giao dịch Forex cặp GBPUSD ngày 24/12/2015
Tín hiệu Forex cặp GBPUSD ngày 24/12/2015
 
Biểu đồ GBPUSD 4 giờ cho thấy tín hiệu Fakey bán ra:
 
Tín hiệu giao dịch Forex cặp GBPUSD ngày 24/12/2015
Tín hiệu Forex cặp GBPUSD ngày 24/12/2015
 
EURUSD di chuyển xuống thấp hơn từ thanh Pin Bar ngày và biểu đồ 4 giờ kết hợp mô hình fakey và thanh Pin Bar. Chúng ta có thể thấy cặp EURUSD có khả năng giảm nhiều hơn trong những ngày tới, đặc biệt là khi cặp này vẫn giữ dưới mức 1,1100-1,1000 (2 đường màu đỏ). Các trader chưa kịp bán ra thì có thể xem xét việc đó trên bất kì mức hồi về nào theo sau tín hiệu Price Action bán ra trong khi EURUSD vẫn dưới vùng kháng cự 1,1100-1,1000.
 
Tín hiệu giao dịch EURUSD ngày 24/12/2015
Tín hiệu giao dịch EURUSD ngày 24/12/2015
 
Cặp AUDUSD đảo chiều xuống thấp hơn đến vùng kháng cự gần 0,7280, tạo cơ hội vào lệnh thứ hai với các tín hiệu bán ra từ thanh Pin Bar trên biểu đồ 4 giờ từ ngày 15 tháng 12 và sau đó giá đã được đẩy xuống thấp hơn. Chúng ta tiếp tục giữ quan điểm về xu hướng giảm khi cặp AUDUSD vẫn dưới mức 0,7380 – 0,7280 (2 đường màu đỏ).
 
Tín hiệu Forex cặp AUDUSD ngày 24/12/2015
Tín hiệu giao dịch Forex cặp AUDUSD ngày 24/12/2015
Tổng hợp bởi Vnrebates
x Bitcoin