Tín hiệu Forex ngày 25/09/2015

Đối với những trader chưa bán kịp, bạn có thể tiếp tục chờ đợi một tín hiệu bán khi giá hồi lên và vẫn dưới mức kháng cự quan trọng 1,1435, chúng ta thấy khả năng giá tiếp tục giảm và cuối cùng là test lại hỗ trợ quan trọng gần khu vực1,0850-1,0800


EURUSD di chuyển cao hơn đầu ngày hôm nay nhưng lại giảm sau đó để tạo thành một thanh Pin giảm. Chúng ta có thể thấy rằng vào đầu phiên giao dịch châu Á thì giá ngày thứ Sáu tuần trước đã giảm xuống thấp hơn rồi, cho thấy rằng xu hướng giảm vẫn đang kiểm soát. Chú ý trong biểu đồ 4 giờ dưới đây, đã có một tín hiệu bán của thanh pin giảm ngày nay được hình thành sau khi giá hồi về mức 50% ; đây chính xác là những gì chúng tôi đang tìm kiếm khi quan sát biểu đồ forex của tuần này. Đối với những trader chưa bán kịp, bạn có thể tiếp tục chờ đợi một tín hiệu bán khi giá hồi lên và vẫn dưới mức kháng cự quan trọng 1,1435, chúng ta thấy khả năng giá tiếp tục giảm và cuối cùng là test lại hỗ trợ quan trọng gần khu vực1,0850-1,0800
 
Tín hiệu giao dịch EURUSD ngày 25/09/2015
Tín hiệu giao dịch EURUSD ngày 25/09/2015

Tín hiệu Forex ngày 25/09/2015
Tín hiệu giao dịch EURUSD ngày 25/09/2015
 

Nếu bạn vẫn chưa tìm hiểu Thị trường Forex là gì, vui lòng xem thêm các bài viết trong mục Blog tại VnRebates
Sưu tầm bởi Vnrebates.net
x Bitcoin