Tín hiệu Forex ngày 26/02/2016

Tín hiệu giao dịch Forex cập nhật: Biểu đồ Vàng đã hình thành một mô hình Inside Bar vào thứ Tư tuần trước, từ vùng hỗ trợ gần 1.200,00-1.180,00. EURUSD đảo chiều xuống thấp hơn vào tuần trước, rơi xuống vùng hỗ trợ gần 1,1060 nhưng vẫn giữ trên mức này vào cuối tuần.


USDJPY vẫn giữ nguyên xu hướng giảm và trong khi giá dưới mức 116.00, chúng ta có thể quan sát tín hiệu Price Action bán ra trên biểu đồ 1 giờ, 4 giờ hoặc biểu đồ hàng ngày để tái gia nhập xu hướng giảm này.
Tín hiệu Forex cặp USDJPY ngày 26/02/2016
Tín hiệu Forex cặp USDJPY ngày 26/02/2016
 
EURUSD đảo chiều xuống thấp hơn vào tuần trước, rơi xuống vùng hỗ trợ gần 1,1060 nhưng vẫn giữ trên mức này vào cuối tuần. Chúng ta có thể thấy giá bật cao hơn một chút vào thứ Sáu từ vùng hỗ trợ đó. Nếu giá vẫn tiếp tục tăng trong tuần này, chúng ta có thể thấy giá sẽ cố gắng tăng cao hơn, nhưng vẫn cần phải giữ ở trên vùng hỗ trợ tại 1,1060-1,0980. Nếu giá đóng cửa dưới mức 1,0980 thì cặp này có nhiều khả năng là đi xuống hơn.

Tín hiệu giao dịch cặp EURUSD ngày 26/02/2016
Tín hiệu giao dịch cặp EURUSD ngày 26/02/2016
 

Biểu đồ Vàng đã hình thành một mô hình Inside Bar vào thứ Tư tuần trước, từ vùng hỗ trợ gần 1.200,00-1.180,00. Chúng ta có thể thấy giá đã vượt cao hơn từ mô hình này vào thứ năm trong khi trì hoãn một chút ở phiên đóng cửa vào thứ Sáu. Thị trường Vàng vẫn đang tìm hướng tăng giá và nếu giá vẫn tiếp tục giữ trên mức 1.180,00, chúng ta có thể thấy giá sẽ cố gắng tăng cao hơn một lần nữa trong tuần này.
Tín hiệu giao dịch Gold ngày 26/02/2016
Tín hiệu giao dịch Gold ngày 26/02/2016
 
Tổng hợp bởi Vnrebates
x Bitcoin