Tín hiệu Forex ngày 28/08/2015

EURUSD giảm thấp hơn nữa ngày hôm nay và giữ ở dưới kháng cự 1,1400/35 một lần nữa, tạo thành một false break đảo chiều đầu tuần này.


EURUSD giảm thấp hơn nữa ngày hôm nay và giữ ở dưới kháng cự 1,1400/35 một lần nữa, tạo thành một false break đảo chiều đầu tuần này. Thị trường hiện tại khá khó đoán, nhưng nếu thị trường tiếp tục giữ giá đóng cửa dưới 1,1400, chúng tôi có thể xem xét tìm kiếm tín hiệu Price Action bán khi giá hồi về vùng hỗ trợ gần 1.0850
 
Tín hiệu giao dịch EURUSD ngày 28/08/2015
Tín hiệu giao dịch EURUSD ngày 28/08/2015
Nếu bạn vẫn chưa tìm hiểu Thị trường Forex là gì, vui lòng xem thêm các bài viết trong mục Blog tại VnRebates
Sưu tầm bởi Vnrebates
x Bitcoin