Tín hiệu Forex ngày 28/09/2015

EURUSD về cơ bản đi ngang vào cuối tuần trước, nhưng bị giảm nhẹ một lần nữa trong tuần như cặp này đang chịu áp lực dưới kháng cự quan trọng 1,1435. Như chúng ta đã thảo luận trong 24 bài bình luận Tháng Chín của chúng tôi về cặp này


GBPUSD giảm rất mạnh vào tuần trước và hiện đang còn xu hướng xuống trên tất cả các biểu đồ ngày, tuần và hàng tháng. Chúng ta nên tìm cách để vào lệnh sell cặp này trong tuần này vào bất kỳ lúc nào có thể, lý tưởng nhất là tìm kiếm tín hiệu trên biểu đồ 1 giờ, 4 giờ hoặc biểu đồ hàng ngày.
 
Tín hiệu giao dịch GBPUSD ngày 28/09/2015
Tín hiệu giao dịch GBPUSD ngày 28/09/2015
 
EURUSD về cơ bản đi ngang vào cuối tuần trước, nhưng bị giảm nhẹ một lần nữa trong tuần như cặp này đang chịu áp lực dưới kháng cự quan trọng 1,1435. Như chúng ta đã thảo luận trong 24 bài bình luận Tháng Chín của chúng tôi về cặp này, chúng tôi vẫn đang tìm kiếm tín hiệu Price Action bán trên biểu đồ 1 giờ, 4 giờ hoặc daily trong khi dưới 1,1435 với dự đoán của người khác di chuyển thấp hơn như chúng ta vẫn nhìn thấy thị trường này như là phạm vi giới hạn giữa 1,1435 và 1,0800 hỗ trợ quan trọng.
Tín hiệu giao dịch EURUSD ngày 28/09/2015
Tín hiệu giao dịch EURUSD ngày 28/09/2015
 
Nếu bạn vẫn chưa tìm hiểu Thị trường Forex là gì, vui lòng xem thêm các bài viết trong mục Blog tại VnRebates
Sưu tầm bởi Vnrebates.net
x Bitcoin