Tín hiệu Forex ngày 29/01/2016

Tín hiệu giao dịch Forex cập nhật: Vàng đã bắt đầu đi lên như chúng ta có thể thấy, đường hỗ trợ EMAs 8 ngày và 21 ngày đã vượt cao hơn và giá đang giao dịch trên vùng “kháng cự cũ” / “hỗ trợ mới” gần 1085,00


Vàng đã bắt đầu đi lên như chúng ta có thể thấy, đường hỗ trợ EMAs 8 ngày và 21 ngày đã vượt cao hơn và giá đang giao dịch trên vùng “kháng cự cũ” / “hỗ trợ mới” gần 1085,00. Nếu thị trường này có thể giữ trên vùng hỗ trợ đó trong tuần này, chúng ta có thể sẽ thấy giá tăng cao hơn trong những ngày tới.
Tín hiệu giao dịch Gold ngày 29/01/2016
Tín hiệu giao dịch Gold ngày 29/01/2016
 
GBPUSD vẫn giữ xu hướng giảm, mặc cho mức hồi về nhỏ mà chúng ta đã thấy vào cuối tuần trước. Chúng ta vẫn giữ quan điểm GBPUSD giảm. Vì vậy, chúng ta sẽ tiếp tục quan sát các tín hiệu Price Action bán ra trong tuần này nếu giá hồi về cao hơn.

Tín hiệu Forex cặp GBPUSD ngày 29/01/2016
Tín hiệu Forex cặp GBPUSD ngày 29/01/2016
 

EURUSD giảm xuống thấp hơn vào thứ Sáu, đóng cửa dưới vùng hỗ trợ 1,0800. Chúng ta có thể thấy EURUSD có xu hướng giảm nhiều hơn khi dưới mức 1,0800 trong tuần này. Tuy nhiên, nếu giữ gần mức 1,0800, giá có thể hồi về cao hơn, trở lại phạm vi giao dịch gần đây.
 
 
Tín hiệu giao dịch Forex cặp EURUSD ngày 29/01/2016
Tín hiệu giao dịch Forex cặp EURUSD ngày 29/01/2016
Tổng hợp bởi Vnrebates
x Bitcoin