Tín hiệu Forex ngày 30/09/2015

Cặp GBPJPY giảm nhẹ xuống mức thấp hơn ngày hôm nay sau tín hiệu thanh pin giảm thứ sáu mà chúng tôi thảo luận trước đây. Chúng tôi nhìn thấy có xu hướng giảm cho cặp này, ít nhất tới vùng hỗ trợ ngắn hạn tại khu vực 180,20.


 
Chỉ số S & P500 bị mất điểm nhẹ ngày hôm nay khi giá tiếp tục giảm sau tín hiệu thanh pin bar, chúng tôi đã thảo luận trong bài bình luận thị trường hàng tuần của chúng tôi trong tuần này, hy vọng một số bạn theo dõi các bài trước. Giá có thể xuống mức thấp hơn gần 1.830,00 trước khi di chuyển cao hơn nữa.

 

Tín hiệu giao dịch S&P ngày 30/09/2015
Tín hiệu giao dịch S&P ngày 30/09/2015
 
Cặp GBPJPY giảm nhẹ xuống mức thấp hơn ngày hôm nay sau tín hiệu thanh pin giảm thứ sáu mà chúng tôi thảo luận trước đây. Chúng tôi nhìn thấy có xu hướng giảm cho cặp này, ít nhất tới vùng hỗ trợ ngắn hạn tại khu vực 180,20. Trader chưa Sell kịp thì vẫn có thể xem xét tín hiệu Price Action bán để vào lệnh.
Tín hiệu giao dịch GBPJPY ngày 30/09/2015
Tín hiệu giao dịch GBPJPY ngày 30/09/2015
Nếu bạn vẫn chưa tìm hiểu Thị trường Forex là gì, vui lòng xem thêm các bài viết trong mục Blog tại VnRebates
Sưu tầm bởi Vnrebates
x Bitcoin