Tín hiệu Forex ngày 31/12/2015

Tín hiệu giao dịch Forex cập nhật: USDJPY đã di chuyển xuống thấp hơn vào tuần trước và đang ở vùng hỗ trợ gần 120,30. EURUSD về cơ bản là đi ngang (sideway) trong hai tuần vừa qua, ngay dưới vùng kháng cự giữa 1,1060-1,1100.


USDJPY đã di chuyển xuống thấp hơn vào tuần trước và đang ở vùng hỗ trợ gần 120,30. Nếu cặp này có thể vượt xuống dưới mức đó trong tuần này thì có lẽ sẽ vào vùng hỗ trợ tiếp theo gần mức 118,60.
Tín hiệu Forex cặp USDJPY ngày 31/12/2015
Tín hiệu Forex cặp USDJPY ngày 31/12/2015
 
EURUSD về cơ bản là đi ngang (sideway) trong hai tuần vừa qua, ngay dưới vùng kháng cự giữa 1,1060-1,1100. Vùng kháng cự này sẽ mang tính quyết định trong thời gian tới khi xác định EURUSD có phục hồi lại hoặc đi vào xu hướng giảm trong dài hạn hay không. Dự đoán giá có thể tiếp tục sideway trong tuần này khi kỳ nghỉ năm mới sắp tới, nhưng nhà đầu tư vẫn nên lưu ý vùng kháng cự giữa 1,1060-1,1100 trong những ngày này.
Tín hiệu giao dịch EURUSD ngày 31/12/2015
Tín hiệu giao dịch EURUSD ngày 31/12/2015
 
Tổng hợp bởi Vnrebates
x Bitcoin