Trade Setup: AUD/USD Daily 20/09/2012

Chúng ta có thể thấy thì giá đã break qua và đóng cửa dưới mức hỗ trợ và dưới đường EMA 8 và 21 đã cắt nhau xuống. Bây giờ chúng ta có thể đợi giá điều chỉnh lên và xem xét tín hiệu Price Action để sell khi gần vùng kháng cự 1.0330 và 1.0410. Và nếu giá đi xuống nữa thì vùng hỗ trợ tiếp theo có thể là 1.0200


x Bitcoin