Trade Setup: EUR/USD Daily 15/08/2012

Chúng ta thấy rằng EU đã nằm dưới mốc 1.2400 khoảng 1 tháng rồi, và tuần trước nó đã cố gắng leo lên lại nhưng không thành công (false-break). Hôm qua giá tăng nhẹ nhưng cuối ngày bị đẩy xuống hình thành một Pin Bar đi xuống. Với tín hiệu này chúng ta sẽ chờ đợi một sự đi xuống trong ngắn hạn và các mức hỗ trợ tại 1.2240, 1.2150 và xa hơn là 1.2041


Sưu tầm bởi Vnrebates.net
x Bitcoin